Archive for Marzec, 2012

Niechęć do zmian

Na zakończenie chciałbym jeszcze trochę obszerniej poruszyć te­mat, który jest ogromnie ważny, zwłaszcza w tego rodzaju progra­mie, w którym odpowiedzialność za sukces bądź porażkę spoczywa na pacjencie. Tematem tym jest sprawa przezwyciężenia niechęci do dokonania zmian w stylu życia. Będąc prawie u końca tej książki, wiesz już, że w odróżnieniu od bólu ostrego, którego leczenie […]

Historia Joli

Pewnego dnia Jola obudziła się z niewielkim bólem. Zdecydowała się jednak wykonać codzienne ćwiczenia, robiąc jedynie trochę dłuższe prze­rwy. Pomimo początkowego zniechęcenia postanowiła pójść do pracy przy­najmniej na parę godzin, aby nie wypaść z rytmu. Uważając, że pogorsze­nie jest tylko chwilowe, postawiła sobie za cel przez następnych parę dni powrócić do pełnego wymiaru zajęć. Ból […]

Historia Marka

Pewnego dnia Marek obudził się z niewielkim bólem. Z obawy, że ak­tywność fizyczna może zwiększyć ból, postanowił nie wykonywać rytuału porannych ćwiczeń. Na samą myśl, że stan jego wraca do punktu wyjścia, jego nastrój gwałtownie się pogorszył. ?Teraz to już nic mi więcej nie po­może” – bezustannie krążyło w jego głowie. Przez telefon powiadomił swojego […]

Chwilowy nawrót bólu

Nawet jeśli od dłuższego już czasu czułeś się znakomicie, może się zdarzyć, że pewnego dnia dostaniesz napadu naprawdę silnego bólu. Bardzo łatwo będzie ci w takim momencie zapomnieć o sukce­sach ostatnich tygodni i wdać się w myślenie, że cofasz się do punk­tu wyjścia; że cała twoja praca i wysiłek, jaki włożyłeś w odzyskanie kontroli, na […]

Oddziaływanie na umysł

Chcę zakończyć ten rozdział omówieniem jeszcze jednej formy terapii, mianowicie leczenia psychiatrycznego. Większość psychia­trów ma zupełnie odmienne podejście od prezentowanego tutaj. Za­miast kierować swoją uwagę na skargi pacjenta, zwykle mają oni tendencje do szukania domniemanej psychicznej przyczyny prze­wlekłego bólu. Wielu psychiatrów wierzy, iż pacjent z przewlekłym bólem przetwarza swój wewnętrzny konflikt w formę fizycznej dole­gliwości. […]

Stymulacja nerwów

Stymulacja nerwów jako metoda kontroli bólu może być inwa­zyjna lub nie. Najbardziej popularną nieinwazyjną metodą jest tak zwana przezskórna elektryczna stymulacja. Dwie albo cztery elek­trody przymocowane są za pomocą plastra w bolesnym miejscu lub jego pobliżu. Elektrody połączone są z zasilanym baterią urządze­niem emitującym prąd o niskim napięciu. Pacjent może dowolnie regulować poziom elektrycznej stymulacji […]

Fizykoterapia

Fizykoterapia obejmuje cały szereg różnorodnych metod lecze­nia, od okładów zimnych do ciepłych, od metod pasywnych do ak­tywnych, od takich, które wymagają ruchu, do tych, w których bez­ruch jest wskazany. W jej zakres włączone są różnego rodzaju zabiegi: masaż, ćwiczenia zwiększające ruchomość stawów, ćwicze­nia wodne, naciąganie, ultradźwięk, elektryczne stymulacje, tre­ning usprawniający postawę i poruszanie się i […]

Zabiegi fizyczne

Najprzeróżniejszych metod zabiegów fizycznych jest tak dużo, że trzeba by osobnej książki, aby je wszystkie szczegółowo opisać. Jed­nym pomógł chiropraktyk, inni chwalą sobie masażystów od siatsu, dla niektórych najlepszy jest terapeutyczny dotyk. Wybór jest na­prawdę bogaty. Jeśli te formy leczenia sprawiają, że czujesz się le­piej, powinieneś oczywiście z nich korzystać. Będę się znów powta­rzał, ale […]

Igły i zastrzyki

Operacje nie są jedynymi inwazyjnymi metodami stosowanymi do kontroli bólu. Nakłuwanie pacjenta różnymi igłami w celu kon­trolowania albo zlikwidowania dolegliwości jest jeszcze inną formą terapii stosowanej przez wiele specjalności. Najbardziej znaną w do­bie obecnej metodą nakłuwania jest akupunktura, opierająca się na starożytnej chińskiej teorii głoszącej, że choroby wynikają z nad­miernego kumulowania się energii w ciele. […]

Alfabet leczenia

Już jesteś świadomy, na co powinieneś zwracać uwagę, wybiera­jąc określoną metodę kontroli bólu; zobaczmy zatem, co jest obec­nie dostępne na rynku. Krótkie z konieczności przedstawienie me­tod pozwoli ci, mam nadzieję, na zorientowanie się, co każda z tych metod ma do zaoferowania, i ułatwi decyzje w wyborze, jeśli się na którąś z nich zdecydujesz. Operacje Ludzie […]