Archive for Marzec, 2012

Trochę ostrożności nie zawadzi: angażuj się z umiarem

1. W przeciwieństwie do przedstawionego w tej książce progra­mu, większość dostępnych form leczenia przewlekłego bólu nie sto­suje wielowymiarowego podejścia uwzględniającego każdy aspekt życia pacjenta. A to dlatego iż w przeważającej większości są to me­tody nastawione na leczenie ostrego bólu. Aby zlikwidować ostry ból, należy wyeliminować jego przyczynę, która zazwyczaj da się do­kładnie sprecyzować; może to […]

Więcej nie znaczy lepiej

Kluczem do życia z przewlekłym bólem jest przyswojenie sobie metod kontrolowania go i niedopuszczenie do poddania się jego dyk­tatowi. Ponieważ jest to tak skomplikowany fenomen, leczenie bólu wymaga wielowymiarowego programu, który uwzględni wszystkie jego przyczyny oraz aspekty życia pacjenta, a zwłaszcza ścisły zwią­zek ciała i umysłu. Takie podejście wymaga czasu. Tymczasem zbyt wielu ludzi, zdesperowanych […]

Jeszcze jeden mit o przewlekłym bólu

Zajmując się problemem osobowości i zespołem przewlekłego bólu, nie możemy pominąć sprawy, która wzbudza wiele nieporozu­mień i gniewnych reakcji zarówno u pacjentów, jak też leczących ich lekarzy. Mowa jest tutaj o udawaniu, czyli fabrykowaniu bólu w celu uzyskania jakichś ubocznych korzyści. Jak już wcześniej w tym rozdziale powiedziałem, nie istnieje jakiś określony typ oso­bowości szczególnie […]

Nie musisz lubić swojego stanu, aby go zaakceptować

Akceptacja nie jest tym samym co pesymistyczna rezygnacja. Z drugiej jednak strony nie zakłada ona też, że zostaniesz uleczony. Inaczej mówiąc, akceptacja nie ma nic wspólnego z przyszłością. Jest ona jedynie potwierdzeniem nie dającej się zaprzeczyć obec­nej rzeczywistości. Jeśli cierpisz na przewlekły ból, powinieneś zdecydowanie szu­kać pomocy. Często wczesne rozpoznanie problemu i właściwa in­terwencja mogą […]

Postawy wobec zdrowia i choroby

Można mówić o dwóch krańcowo różnych postawach wobec zdrowia i choroby. Większość z nas zapewne znajduje się gdzieś pośrodku. Ludzie wykazujący postawę pierwszego typu posiadają poczucie kontroli nad sytuacją. Na ogół wierzą, że są w stanie kon­trolować zewnętrzne zdarzenia i przebieg własnego życia. Zacho­wanie i podejmowane decyzje są wynikiem ich własnych wyborów. W trudnych sytuacjach […]

Czy istnieje osobowość podatna na przewlekły ból?

Wiele badań zajmujących się związkiem pomiędzy cechami oso­bowości i chorobami wykazało, że jakkolwiek pewne cechy predys­ponują daną osobę do chorób, to generalnie brak jest dowodów na to, że posiadanie pewnych cech prowadzić będzie do określonych chorób. Chociaż ciągle jeszcze nie rozumiemy całej złożoności po­wiązań pomiędzy osobowością i zdrowiem, to dużo już jednak wie­my o tym, […]

Osobowość i przewlekły ból

Jak to się dzieje, że niektórzy ludzie powracają do zdrowia, pod­czas gdy inni stają się ofiarami choroby, kiedy prognoza jest dla wszystkich taka sama? Dlaczego przewlekły ból jest przytłaczają­cym i pozbawiającym ochoty do życia doznaniem dla jednych, a ży­cie innych prawie nie zmienia się pomimo dolegliwości, które po­winny ich zupełnie obezwładnić? Jak to się dzieje, […]

Problemy z nadwagą i jak im zaradzić

Jako cierpiący na przewlekły ból, możesz mieć trudności w po­zbyciu się nadwagi z paru istotnych powodów. Po pierwsze, jak wiadomo, ruch zwiększa ból, będziesz więc miał tendencję do unikania aktywności fizycznej. Równanie jest tutaj bardzo proste: spożyty pokarm = aktywność + tłuszcz Kiedy przestajesz ćwiczyć, twoja przemiana materii znacznie powolnieje. Wolniejsza przemiana materii sprawia, że […]

Zasady zdrowego odżywiania

Dwa podstawowe zalecenia, jakie mogę przekazać, to: jedz rze­czy świeże i z umiarem. Te proste z pozoru rekomendacje mogą być trudniejsze do przestrzegania, niż ci się wydaje, zwłaszcza w cza­sach łatwej dostępności przetworzonych pokarmów i barów szyb­kiej obsługi na każdym prawie rogu. Przeszkodą może również być coraz szybsze tempo codziennego dnia, nie pozostawiające zbyt du­żo […]

Odżywianie i problemy z prawidłową wagą ciała

Zajęcie się sprawą odżywiania z okazji omawiania kwestii prze­wlekłego bólu jest ważne z paru powodów. Po pierwsze, ludzie bar­dzo często mają trudności z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała. Jednym z częstszych skutków ubocznych przewlekłego bólu jest przybieranie na wadze. Dlatego też program kontroli bólu nie może pominąć prawidłowych nawyków odżywiania, które podobnie jak re­laksacja i ćwiczenia […]