Słuchaj swego ciała

Dotąd zajmowaliśmy się kontrolą przebiegu czynności na pod­stawie ustalonego planu. Istnieje także inna metoda kontroli, którą możesz zastosować. Polega ona na wykorzystaniu sygnałów informu­jących o zbliżającym się bólu. Zwykle, zanim doznasz bólu, pojawia­ją się odczucia niejako zwiastujące jego nadejście. Możesz na przy­kład zauważyć niewygodę albo dolegliwość w formie napięcia, zdrętwienia albo skurczu jakiś czas przed wystąpieniem bólu. Tego typu odczucia są jakby sygnałem, że jeśli będziesz kontynuował wy­konywanie czynności, to twój ból się zwiększy. Jeśli nauczysz się roz­poznawać te sygnały i zwracać na nie uwagę, będziesz mógł prze­rwać wykonywanie czynności, zanim zmusi cię do tego ból. Tym samym ty będziesz miał kontrolę nad bólem, a nie ból nad tobą.

Informacje przekazywane przez twoje ciało, a nie ból, będą dla ciebie wskazówką, aby zrobić przerwę w pracy. Dostosowując swoją aktywność do tych płynących z ciała sygnałów, będziesz w stanie zwiększyć po jakimś czasie poziom aktywności przed ich pojawie­niem się. Innymi słowy, będziesz mógł pracować dłużej i intensyw­niej, zanim uczucie dyskomfortu da ci znać, żeby czynność przerwać.

Takie sygnały zwiastujące nadejście bólu występują u wszystkich ludzi. Nie wszyscy jednak potrafią je w porę spostrzec i rozpoznać ich znaczenie. Zwłaszcza pacjenci, którzy wyznają zasadę zaciskania zę­bów i zdążania do celu za wszelką cenę, będą mieć tutaj trudności. W swoich próbach pokonania lub ignorowania bólu starają się oni wy­eliminować wszystkie sygnały w jakiś sposób związane z bólem, nie zdając sobie sprawy, że niektóre mogą być z pożytkiem wykorzystane.

Każdy bez wyjątku może nauczyć się rozpoznawać tego typu przekazy, należy jednak wczuć się w komunikat nadawany przez na­sze ciało. Pomocna może się okazać metoda relaksacji. Znajdując się w stanie głębokiego relaksu, przy minimum stymulacji z zewnątrz, będziesz mógł skupić się na tym, co dzieje się w twoim ciele i co pró­buje ci ono powiedzieć. Gdy już nauczysz się takie sygnały rozpozna­wać, możesz wykorzystać je w metodzie kontroli wykonywanych czynności, używając ich, zamiast śledzenia upływu czasu, jako miary długości trwania danej czynności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.