Archive for the ‘Aktywność fizyczna i przewlekły ból’ Category

Usprawnienie układu mięśniowego i narządów ruchu

Do utraty kondycji fizycznej, obok wspomnianego już unikania aktywności ze względu na ból, przyczynia się również nadmierne poleganie na różnego rodzaju pomocach ortopedycznych. Tego typu akcesoria, jak na przykład gorsety, używane zbyt długo, uniemożli­wiają mięśniom wykonywanie wysiłku, co prowadzi do znacznego ich osłabienia. Dlatego też lekarze przestrzegają pacjentów przed noszeniem ich dłużej niż to konieczne […]

Ćwiczenia relaksujące

Do tej grupy zaliczają się aktywnie wykonywane ćwiczenia, jak pływanie, bieganie, szybki marsz, jazda na rowerze i inne wymaga­jące wytężonego wysiłku sportowe zajęcia. Ci, którzy niezbyt chęt­nie uprawiają tego typu sporty, mogą skorzystać z innych form relaksujących i rozładowujących napięcie ćwiczeń. Joga i tai chi, wykonywane we właściwy sposób, są bardzo relaksujące, a jedno­cześnie nie […]

Kontrolowanie czynności jako styl życia

Opisaną tutaj metodę wykonywania czynności według ustalone­go z góry planu możesz wykorzystać we wszystkim, co robisz w ciągu dnia. Pozwoli ci to na uzyskanie stylu życia niezależnego od bólu i rozszerzy zakres twoich możliwości. Aby to osiągnąć, musisz na­brać nawyku planowania wszystkich codziennych czynności, od mo­mentu kiedy się obudzisz, do czasu kiedy idziesz do łóżka. […]

Słuchaj swego ciała

Dotąd zajmowaliśmy się kontrolą przebiegu czynności na pod­stawie ustalonego planu. Istnieje także inna metoda kontroli, którą możesz zastosować. Polega ona na wykorzystaniu sygnałów informu­jących o zbliżającym się bólu. Zwykle, zanim doznasz bólu, pojawia­ją się odczucia niejako zwiastujące jego nadejście. Możesz na przy­kład zauważyć niewygodę albo dolegliwość w formie napięcia, zdrętwienia albo skurczu jakiś czas przed […]

Rób tyle, ile możesz

Przedstawiona powyżej metoda polegająca na ustaleniu począt­kowego poziomu aktywności, a następnie stopniowym podwyższaniu tego poziomu, może być stosowana w planowy i metodyczny sposób w każdej wykonywanej przez ciebie czynności. Tak jak wspomniany pacjent dokonał tego w zakresie spacerowania, tak jakąkolwiek in­ną czynność możesz usprawnić przy wykorzystaniu przedstawionej zasady. Nie jest to trudne. Najpierw ustalasz poziom […]

Ból nie musi tobą rządzić: metoda małych kroków

Przypuśćmy, że doktor w celu poprawienia kondycji fizycznej pacjenta zalecił mu więcej ruchu. Pragnąc się do tego zastosować, pacjent zdecydował się na spacer do parku, położonego dosyć dale­ko od jego domu. Zdołał jakoś dojść tam i z powrotem. Ale po po­wrocie do domu jego ból był nie do wytrzymania i, jak należało się spodziewać, przez […]

Codzienne czynności

Życie większości ludzi cierpiących na przewlekły ból uzależnio­ne jest od ich dolegliwości. To, czy pójdą do kina lub na urodziny brata, zależy od tego, jak się będą czuli. Ból decyduje również o tym, kiedy i jakie domowe czynności zostaną wykonane. Ci, którzy zrezygnowali z pracy, pozbawieni są zajęć przedtem wypełniających im dzień, tak że życie […]

Usprawnianie kondycji fizycznej

Niezależnie od roli, jaką brak aktywności odgrywa w utrzymywa­niu się przewlekłego bólu, brak ruchu prowadzi również u większo­ści ludzi do znacznego obniżenia kondycji fizycznej. Nawet wtedy kiedy poziom bólu jest niski i pacjenci bez przeszkód mogliby po­wrócić do normalnego stylu życia, rzadko tak się dzieje. Przyczyna tego tkwi w obawie, że chociaż teraz ból jest […]

Powrót do zdrowia

Powrót ludzi do zdrowia po odniesionym urazie ciała przebiega zazwyczaj według ustalonego schematu. Po przebytej operacji pa­cjenci spokojnie czekają, aż rany się zagoją i stan zapalny zniknie. Kiedy widoczny staje się powrót do sił, a ból ustępuje, powoli przy­stępują do aktywności fizycznej, wykonując czynności takie, jak ćwiczenia usprawniające, prace domowe, a z czasem powracają do […]

Dlaczego jest to zła metoda?

Tak więc pacjent po prostu wykonywał polecenia dobrze życzą­cego mu lekarza, nie zdając sobie sprawy, że tego typu podejście z całą pewnością prowadzi do inwalidztwa. Pacjenci rezygnują z aktywnego trybu życia nie tylko z obawy przed wystąpieniem bólu. Innym powodem unikania aktywności jest obawa, iż ruch może podwyższyć poziom bólu już istniejącego. Zaprzestanie wykonywania czegoś, […]