Archive for the ‘Aktywność fizyczna i przewlekły ból’ Category

Aktywność fizyczna i przewlekły ból

Początkowym odruchem ludzi po doznaniu urazu jest przyjęcie pozycji obronnej i tkwienie w niej bez ruchu, ponieważ ruch prowa­dzi do nasilenia bólu. Tego typu zachowanie jest oczywiście pomocne, ale tylko w po­czątkowej fazie ostrego bólu, kiedy bezruch jest czymś wskazanym. Ból jest tutaj koniecznym komponentem procesu powrotu do zdro­wia, ponieważ powoduje unieruchomienie uszkodzonego miejsca. Tym […]