Archive for the ‘Chwilowy nawrót bólu’ Category

Niechęć do zmian

Na zakończenie chciałbym jeszcze trochę obszerniej poruszyć te­mat, który jest ogromnie ważny, zwłaszcza w tego rodzaju progra­mie, w którym odpowiedzialność za sukces bądź porażkę spoczywa na pacjencie. Tematem tym jest sprawa przezwyciężenia niechęci do dokonania zmian w stylu życia. Będąc prawie u końca tej książki, wiesz już, że w odróżnieniu od bólu ostrego, którego leczenie […]

Historia Joli

Pewnego dnia Jola obudziła się z niewielkim bólem. Zdecydowała się jednak wykonać codzienne ćwiczenia, robiąc jedynie trochę dłuższe prze­rwy. Pomimo początkowego zniechęcenia postanowiła pójść do pracy przy­najmniej na parę godzin, aby nie wypaść z rytmu. Uważając, że pogorsze­nie jest tylko chwilowe, postawiła sobie za cel przez następnych parę dni powrócić do pełnego wymiaru zajęć. Ból […]

Historia Marka

Pewnego dnia Marek obudził się z niewielkim bólem. Z obawy, że ak­tywność fizyczna może zwiększyć ból, postanowił nie wykonywać rytuału porannych ćwiczeń. Na samą myśl, że stan jego wraca do punktu wyjścia, jego nastrój gwałtownie się pogorszył. ?Teraz to już nic mi więcej nie po­może” – bezustannie krążyło w jego głowie. Przez telefon powiadomił swojego […]

Chwilowy nawrót bólu

Nawet jeśli od dłuższego już czasu czułeś się znakomicie, może się zdarzyć, że pewnego dnia dostaniesz napadu naprawdę silnego bólu. Bardzo łatwo będzie ci w takim momencie zapomnieć o sukce­sach ostatnich tygodni i wdać się w myślenie, że cofasz się do punk­tu wyjścia; że cała twoja praca i wysiłek, jaki włożyłeś w odzyskanie kontroli, na […]