Archive for the ‘Co to jest przewległy ból?’ Category

Jak skuteczny jest ten program?

Podobnie jak Zbyszek, możesz ciągle jeszcze być nieufny, czy włożony wysiłek przyniesie jakieś rezultaty. Z jednej strony mógł­bym cię zapytać: ?A co masz do stracenia?”. Na pewno próbowałeś do tej pory wszystkiego, co mogłoby zmniejszyć twój ból, i sam fakt, że sięgnąłeś po tę książkę, świadczy o tym, że wiele jeszcze masz do zrobienia. Ale […]

Czego możesz się spodziewać?

W innych kategoriach zapoznasz się z metodami podobnymi do tych, które pomogły Zbyszkowi. Jak już wiesz, są one krańcowo inne od tych, z którymi się dotychczas zetknąłeś. Metody te pomogą ci zmniejszyć cierpienie bez konieczności stosowania tak radykal­nych procedur, jak operacje czy długotrwała terapia środkami far­makologicznymi. Zanim jednak nauczysz się kontrolować dolegliwo­ści i wyplątywać z […]

Szczęśliwe zakończenia są możliwe

Historia Zbyszka jest podobna do historii milionów innych ludzi, których życie zostało zrujnowane przez przewlekły ból. Ale na szczęście dla niego, jeden z lekarzy skontaktował go ze specjalistą zajmującym się terapią bólu przy użyciu metod zupełnie odmiennych od tradycyjnych. Zbyszek nie od razu dał się przekonać, wydawało mu się, że przez ostatnie miesiące wypróbował już […]

Zagadka leczenia

Większość z nas uważa, że powodem bólu jest albo postępująca choroba, albo doznane urazy ciała. Takie pojmowanie bólu jest po­wszechnie przyjęte także we współczesnej medycynie. Większość przyszłych lekarzy nadal dowiaduje się na studiach, że wszystkie symptomy fizyczne, włączając w to ból, mają swoje źródła w choro­bie albo uszkodzeniu ciała. Tego typu podejście określane jest jako […]

Dlaczego ból trwa, kiedy wszystko wskazuje, że nie powinien?

Niekiedy ból rozwija się w wyniku nieszczęśliwego wypadku, któ­rego następstwem jest poważne uszkodzenie ciała. Kiedy indziej przyczyną może być z pozoru niewielkie zranienie, jak na przykład naciągnięcie mięśnia, co prowadzi nieraz do bardzo silnych i przedłu­żających się dolegliwości. Bardzo często zdarza się też, że przyczyny nie daje się zidentyfikować, ból powstaje jakby zupełnie spontanicz­nie, co […]

Co nazywamy zespołem przewlekłego bólu?

Bardzo wiele osób cierpiących na przewlekły ból jest w stanie pomimo to całkiem dobrze funkcjonować. Każdego dnia podejmują odpowiednie działania pozwalające na zminimalizowanie negatyw­nego wpływu dolegliwości na ich życie. Z reguły ci ludzie nadal pra­cują zawodowo lub angażują się w inne formy użytecznej i dającej im satysfakcję działalności. Ponieważ zaakceptowali oni fakt, że ich ból, […]

Różnice pomiędzy bólem ostrym i przewlekłym

Przedstawiony powyżej proces skutecznie spełnia rolę systemu wczesnego ostrzegania i kiedy niebezpieczeństwo mija, następuje powrót do stanu wyjściowego. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Często, długo jeszcze po rozpoznaniu przyczyny i podjęciu właści­wego leczenia, ból daje o sobie znać w nie zmienionej formie. Tego typu ból, który trwa dłużej niż czas wymagany do zagojenia się […]

Ostry ból

Każdy na pewno pamięta chwile ostrego bólu. Dla jednych mógł to być ból związany z wydalaniem kamieni nerkowych, dla innych z zapaleniem wyrostka lub bólem zęba. Rzadko można spotkać czło­wieka, który nie doznałby bólu przekraczającego granice wytrzyma­łości. Ostry ból jest krótkotrwały, chociaż osobie, która go odczuwa, może się wydawać, że jest wręcz przeciwnie. Taki ból […]