Archive for the ‘Nasze wyobrażenia na temat bólu’ Category

Stosowanie narkotycznych środków przeciwbólowych w przewlekłym bólu jest zawsze szkodliwe

Żadna chyba kwestia dotycząca przewlekłego, nie spowodowa­nego nowotworem bólu nie wzbudziła ostatnio tylu kontrowersji, jak stosowanie narkotycznych środków przeciwbólowych do kontro­li tego bólu. Ze względu na duże zróżnicowanie opinii, zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy, przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej. Na wstępie chcę zaznaczyć, że osobiście jestem prze­ciwny stosowaniu opioidów zamiast aktywnego uczestnictwa w […]

Nauczyć się żyć z bólem

Założenie, że pacjenci z zespołem przewlekłego bólu nie mają innego wyboru poza pogodzeniem się z cierpieniem, jest jednym z najbardziej chyba zniechęcających. Obecnie, poza nielicznymi wy­jątkami, nie ma potrzeby, aby ludzie musieli znosić ból. ?Musi się pan/pani nauczyć żyć z tym bólem” – jest chyba najbardziej szko­dliwą poradą, jaką pacjent może usłyszeć od lekarza. Jedną […]

Wiara w szybkie uzdrowienie

Sposoby leczenia bólu w dużym stopniu zależą od uwarunkowań kulturowych i rozwoju wiedzy medycznej. W zachodniej kulturze postęp medycyny przyzwyczaił nas do szybkiej skuteczności. Wy­tworzyła się w nas pewnego rodzaju postawa ślepej ufności w magię pigułki i medycznej techniki. W razie choroby na ogół oczekujemy natychmiastowego wyleczenia. Coraz mniej czasu poświęcamy na zastanowienie, co my […]

Lekarz wie więcej o bólu i sposobach jego leczenia niż pacjent

Ponieważ przewlekły ból jest tak skomplikowany i enigmatycz­ny, lekarze różnią się między sobą w diagnozie i sposobach jego le­czenia w zależności od ich doświadczenia i osobistego podejścia do problemu. Można tutaj powtórzyć słynne powiedzenie amerykań­skiego psychologa Abrahama Masłowa, który słusznie zauważył, że: ?Kiedy trzymasz w ręku młotek, będziesz się rozglądał za gwoź­dziem”. Często terapeutyczne podejście […]

Zobaczyć znaczy uwierzyć

Wielu ludzi, nie wyłączając, niestety, lekarzy w kwestii bólu jest zdania, że skoro czegoś nie widać, to znaczy, że nie istnieje. Jeśli więc uskarżasz się na ból, którego przyczyna nie jest widoczna w formie zranienia lub choroby, twój ból szybko może zostać przez nich odrzucony jako ?nieprawdziwy”. No bo w końcu ktoś z ręką w […]

Ból musi mieć swoją przyczynę

Francuski filozof Kartezjusz, żyjący w siedemnastym stuleciu, uważany przez wielu za ojca nowożytnej nauki, głosił ideę, według której ból jest sygnałem o uszkodzeniu jakiejś części ciała. Miał ra­cję. Spełniając rolę sygnału alarmowego, ból rzeczywiście wzywa do podjęcia natychmiastowej akcji, mającej na celu zlikwidowanie za­grożenia i rozpoczęcie procesu gojenia. Ogromny wpływ, jaki ta teo­ria miała przez […]

Nasze wyobrażenia na temat bólu

Każdy problem musi być dogłębnie zanalizowany i rozważony, za­nim dojdzie do jego rozwiązania. Gruntowna analiza pozwala zna­leźć najskuteczniejsze sposoby usunięcia występujących trudności. Odnosi się to również do problemu przewlekłego bólu. Wiesz już, jak bardzo skomplikowany i niełatwy do ogarnięcia może być prze­wlekły ból. Nadal jednak możesz nie rozumieć, do czego znajomość twojego bólu może ci […]