Archive for the ‘Przewlekły ból i emocje’ Category

Śmiech to zdrowie

Humor jest odwrotną emocją do tych normalnie kojarzonych z przewlekłym bólem. Wydaje się rzeczą logiczną, że skoro emocje negatywne mogą zwiększyć ból, to emocje pozytywne będą go zmniejszać. Śmiech jako lekarstwo pomagające przetrwać najgorsze nawet cierpienie stosowany jest chyba tak długo jak sama ludzkość. Już starożytni Grecy budowali swoje szpitale, zwane domami zdro­wienia, w pobliżu […]

Fobie

Fobia jest nieuzasadnionym strachem odczuwanym w pewnych sytuacjach lub przy zetknięciu się z pewnymi przedmiotami. Lęk jest tak silny i uporczywy, że przejęta nim osoba za wszelką cenę będzie unikała sytuacji, które go wywołują. Dlaczego mówimy tutaj o fobiach? Unikanie sytuacji wywołują­cych fobie może drastycznie ograniczyć życie i spowodować cały sze­reg negatywnych emocji, takich na […]

Jak prawidłowo radzić sobie z gniewem

Co więc możesz zrobić, kiedy już zauważyłeś, że masz tendencję do tłumienia swoich gniewnych uczuć? Poniższe wskazówki mogą ci pomóc radzić sobie z gniewem w bardziej konstruktywny sposób. Czy rzeczywiście czujesz się rozgniewany na tyle, żeby zajmo­wać się przyczyną swojej złości? Weź głęboki oddech i wsłuchaj się przez chwilę w to, co przeżywasz w danym […]

Gniew

Złość jest produktem ubocznym przewlekłego bólu. Masz bardzo dużo powodów, aby być rozgniewanym. Utraciłeś w końcu zdrowie i dobre samopoczucie, które nie wiadomo kiedy i czy w ogóle odzy­skasz. Samo to jest wystarczającym powodem, abyś kipiał ze złości. W dodatku twoi bliscy, od których oczekujesz zrozumienia i współ­czucia, wydają się nie rozumieć, przez jakie męki […]

Lęk

Początkom ostrego bólu bardzo często towarzyszy silny lęk, któ­ry właściwie spełnia pozytywne funkcje. Lęk związany z nagłym i narastającym bólem będzie motywował i skłaniał osobę cierpiącą do szukania pomocy lekarskiej i podjęcia kroków takich, jak odpo­czynek, zmniejszenie aktywności fizycznej, oszczędzanie zranionej kończyny, zmierzających do wyeliminowania źródła bólu. Ostry ból w żadnym wypadku nie powinien być […]

Leczenie depresji

Jeśli do tej pory nie brałeś leków przeciwko depresji, to może warto, żebyś spróbował. Musisz jednak pamiętać, że chociaż wielu pacjentów z przewlekłym bólem dzięki nim doświadcza zdecydowa­nej poprawy, to nie wszystkim one pomagają. Jak wszystkie leki, ma­ją one również działania niepożądane, przez wielu ludzi źle tolerowa­ne. Jeśli zdecydowałeś się spróbować, znajdź lekarza, który ma […]

Depresja

Jednym z najczęściej występujących stanów emocjonalnych w przewlekłym bólu jest depresja. Mówimy tutaj o czymś więcej niż parodniowym uczuciu smutku i obniżonym nastroju. Ludzie znajdu­jący się w stanie depresji nie potrafią się cieszyć życiem. Czynności takie, jak przebywanie z innymi, praca, hobby, które przedtem spra­wiały zadowolenie i były źródłem satysfakcji, stają się dla nich zu­pełnie […]

Przewlekły ból i emocje

Miniony dzień nie był łatwy. Ból, który przez ostatnich parę tygo­dni mniej ci dokuczał, od dwóch dni znów stał się nie do wytrzyma­nia. Twoja nadzieja, że może jednak powrócisz w miarę szybko do zdrowia, rozwiała się i znowu poczułeś narastające w tobie przygnę­bienie i lęk przed przyszłością. Rozbudzony ostrym bólem, spowo­dowanym zbyt gwałtowną zmianą pozycji, […]