Archive for the ‘Przewlekły ból i stres’ Category

Środowiskowe sposoby kontroli stresu

Ostatnim omawianym tutaj sposobem jest kontrolowanie samej sytuacji stresowej, w jakiej się znalazłeś. Jeśli, na przykład, nie sły­szysz własnych myśli, ponieważ twój pies zajadle szczeka, trzymaj go na zewnątrz albo oddaj komuś. Jeśli twój szef notorycznie każe ci zostawać po godzinach, zmień pracę. Jeśli twój samochód ciągle się psuje, wymień go na nowy (oczywiście jeśli […]

Umysłowe sposoby kontroli stresu

Jak to się dzieje, że niektórzy potrafią nawet najbardziej nie­sprzyjającą sytuację obrócić na swoją korzyść, a inni w tych sa­mych okolicznościach bardzo szybko poddają się i załamują? Dla­czego jedna osoba okropnie się denerwuje, czekając w kolejce na poczcie, podczas gdy druga w tym samym czasie planuje wyjazd na wczasy? Ludzie, których życie ulega dezorganizacji w […]

Fizyczne sposoby kontroli stresu

Sposób, którym zajmiemy się w tej książce bardziej szczegóło­wo, to stosowanie różnego rodzaju technik relaksacyjnych. Oma­wiane są one w dwóch następnych rozdziałach. Techniki te bezpo­średnio likwidują stany napięcia w twoim ciele powstałe na skutek aktywacji mechanizmu stresu, czyli postawienia twojego systemu w stan gotowości bojowej. Pomimo że mają one różne nazwy i ich mechanizmy działania […]

Przewlekły ból jako forma stresu

Wszyscy potrzebujemy pewnego poziomu pobudzenia, aby móc wykonywać codzienne czynności i osiągać zamierzone cele. Bez tego mechanizmu stresu nawet wstanie rano z łóżka mogłoby się okazać czynnością nie do wykonania. Problem zaczyna się jednak wtedy, kiedy poziom stresu – i w efekcie stan aktywacji organizmu – jest większy od tego, który potrzebny jest do optymalnego […]

Nie każdy stres jest zły

Nie znaczy to, oczywiście, że stres jest zawsze czymś niekorzyst­nym. Ten naturalny mechanizm pozwala ci reagować w miarę szybko w obliczu sytuacji postrzeganych przez ciebie jako niebezpieczne. Dzięki niemu uzyskujesz przypływ energii, która umożliwia ci szyb­szą reakcję na wydarzenia. Adrenalina, która twoim przodkom po­zwalała uciec przed dzikim zwierzęciem, tobie pozwala na gwałtow­ny skręt kierownicy w […]

Ewolucyjne znaczenie stresu

Co masz na myśli, kiedy słyszysz słowo: stres? Tyle jest wyja­śnień, ilu ludzi, którzy doświadczają ciągłych zmian w swoim życiu. Na początek powiedzmy, że stres jest po prostu sposobem, w jaki re­agujesz fizycznie i emocjonalnie na zmieniające się okoliczności. Natura wyposażyła nasz układ nerwowy w tak zwany mechanizm stresu, umożliwiający nam szybką reakcję w obliczu […]

Przewlekły ból i stres

Umysł i ciało są jednością. Wbrew założeniom dualistycznego modelu Kartezjusza, zakładają­cego całkowitą odrębność tych dwóch systemów, nigdy tak napraw­dę nie były one oddzielone i nie powinny być rozpatrywane jako niezależne od siebie. To, jak się czujesz (szczęśliwy, smutny, zagnie­wany), wpływa na stan twojego organizmu. I odwrotnie, to co dzieje się w twoim ciele, ma kolosalny […]