Archive for the ‘Relaksacja i przewlekły ból’ Category

Kontrola napięcia za pomocą sprzężenia zwrotnego

Uważa się powszechnie, że większość fizjologicznych procesów zachodzących w naszym ciele jest poza naszą świadomą kontrolą. Oczywiście słyszy się o indyjskich jogach, którzy potrafią na zawo­łanie w niewytłumaczalny sposób regulować takie funkcje, jak ci­śnienie krwi, temperaturę ciała lub zużycie tlenu. Dla większości jednak z nas, zwykłych śmiertelników, tego typu wyczyny są nie­osiągalne.   Istnieją jednak […]

Relaksacja na sygnał

Istnieje również inny sposób znacznego zwiększenia efektywno­ści relaksacji w dosłownie każdych warunkach. Polega on na wyko­rzystaniu pewnego sygnału skojarzonego ze stanem relaksacji, któ­ry pomoże ci osiągnąć taki stan bardzo szybko. Takim sygnałem może być głęboki oddech, słowna sugestia typu: ?staję się coraz bardziej zrelaksowany”, ?mam kontrolę nad bólem”, określone sło­wo, jak: ?spokój”, ?ulga”, sugestia wyobraźni […]

Usprawnianie relaksacji

Po opanowaniu podstaw technik relaksacyjnych możesz zacząć doskonalenie nabytych umiejętności w celu zwiększenia ich uży­teczności dla potrzeb kontroli bólu. Może się zdarzyć, że twój ból się nasili, kiedy będziesz się znajdował poza domem, w warunkach niesprzyjających relaksacji. W pracy, na przykład, możesz siedzieć na niewygodnym krześle, w hałaśliwym, jasno oświetlonym i peł­nym ludzi pomieszczeniu. Nie […]

Przejdźmy do praktyki

Przyjmij wygodną pozycję i weź parę głębokich oddechów dla wyrównania ich rytmu i uspokojenia. Pamiętaj, aby nie wstrzymy­wać oddechu w momencie napinania mięśni. Rozpocznij relaksację od prawej ręki i ramienia. Wyciągnij ra­mię przed siebie, zaciśnij pięść i napnij wszystkie mięśnie w ramie­niu aż do momentu, kiedy stanie się to trochę niewygodne. Rozluź­nij następnie ramię i […]

Progresywna relaksacja mięśni

Chciałbym, abyś stosując tę technikę, zwracał uwagę na odczucia w swoim ciele, zwłaszcza kiedy napinasz mięśnie. Pomiędzy kolej­nym napinaniem różnych grup mięśni zasugeruj sobie, że w części, którą dopiero co zrelaksowałeś, powstaje uczucie ciepła i ciężkości. Powiedz sobie na przykład: ?moja prawa ręka jest ciepła i ciężka”. Powtórz tę frazę kilkakrotnie, zanim napniesz kolejne mięśnie. […]

Trening autogenny

Przyjmij wygodną pozycję, zamknij oczy i staraj się o niczym nie myśleć. Weź parę głębokich oddechów i w miarę jak czujesz ogarniające cię odprężenie, powtarzaj: ?czuję się dobrze i jestem odprężony”, ?mój umysł jest spokojny i nie ma we mnie lęku”, al­bo użyj jakichś innych sugestii kojarzących ci się z uczuciem od­prężenia i wewnętrznego spokoju. […]

Parę uwag do zapamiętania

Głębokie oddychanie może być niezmiernie użyteczne w zwal­czaniu skutków codziennego stresu, włączając w to stres związany z bólem. Może być ono prewencyjną metodą pozwalającą ci na obni­żenie napięcia i stłumienie bólu, zanim stanie się on obezwładniają­cy. Zwracaj uwagę na swoje odczucia. Kiedy spostrzeżesz w sobie pierwsze oznaki narastającego napięcia albo sygnały bólu, takie jak kłucie, […]

Głębokie oddychanie

Prawidłowe oddychanie jest chyba najłatwiejszym i zarazem najefektywniejszym sposobem pozbycia się napięcia w ciele. Ponie­waż czynność ta wydaje się nie wymagać naszego świadomego udziału, często nie umiemy zastosować tego podstawowego środka w sytuacji narastającego bólu. Sposób, w jaki ludzie oddychają, jest bezpośrednim odbiciem poziomu napięcia w ich ciele. Wiadomo, że w sytuacji stresu, kiedy wzrasta […]

Podstawowe techniki relaksacyjne

Teraz, kiedy już wiesz, że stan relaksacji może ci pomóc, warto zobaczyć, co możesz zrobić, aby go uzyskać. Znanych jest wiele róż­nych metod służących do osiągnięcia stanu głębokiej relaksacji. Trudno jednak powiedzieć, która jest najlepsza, ludzie bowiem sto­sując poszczególne techniki, osiągają różne wyniki. Poniżej przed­stawię cztery techniki, które wydają się szczególnie użyteczne dla osób cierpiących […]

Jeszcze parę uwag, zanim rozpoczniesz

Błąd, jaki ludzie często popełniają, próbując się zrelaksować, po­lega na tym, że próbują oni zbyt usilnie. Na przykład jeden z pa­cjentów dosłownie zmuszał się do wejścia w stan relaksacji. Pacjent ten należał do kategorii ludzi, którym się ?wszystko” udaje i którzy oczekują, że ich wysiłki zawsze muszą zakończyć się sukcesem. Jak możesz sobie wyobrazić, efekt […]