Archive for the ‘Utracone pożądanie’ Category

Seks nie kończy się na łóżku

Czasami jednak, mimo że wszystko zostało zrobione, podjęcie sa­tysfakcjonującej aktywności seksualnej nie będzie możliwe. Dla mężczyzn szczególnym problemem może być niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu. Często przyczyna leży w zażywanych lekar­stwach i może być usunięta po zmianie leków na inne albo obniże­niu dawki. Winę może również ponosić zaburzenie krążenia i pro­blemy z przewodnictwem nerwowym. W […]

Ból nie powinien być przeszkodą

Większość fizycznych problemów ze zdrowiem, choćby te, które jak przewlekły ból mogą trwać latami, nie musi eliminować z życia zainteresowania seksem, chociaż niektóre mogą tę aktywność znacz­nie utrudnić. Nawet w przypadku tak bolesnego schorzenia jak reu­matoidalne zapalenie stawów nie powinno się o seksie zapominać. Badania wykazały, że częste stosunki płciowe zmniejszają ból u pa­cjentów z […]

Jak temu zaradzić

Pierwszym zadaniem będzie usprawnienie komunikacji pomię­dzy osobą z przewlekłym bólem i jej partnerem. Partnerzy powinni nauczyć się rozmawiać ze sobą na tematy seksu w sposób otwarty i jasny. Wstydliwość, jeśli powoduje unikanie tematu, musi być przezwyciężona. Jeśli pomimo wysiłków partnerzy nie są w stanie rozwiązać problemu komunikacji, wskazane jest skorzystanie z po­mocy terapeuty. W większości […]

Utracone pożądanie

Brak przyjemności ze współżycia seksualnego jest jedną z częstszych skarg pacjentów z przewlekłym bólem. Kiedy ból staje się centralnym tematem dnia, prawie wszystkie aspekty życia, nie wyłączając seksu, schodzą na drugi plan. Wspomniałem już po­przednio, że poczucie humoru jest pierwszą ofiarą przewlekłego bólu. Innym skutkiem ubocznym jest obniżenie się, a niejednokrot­nie całkowita utrata zainteresowania seksem. […]