Archive for the ‘Wielowymiarowy program kontroli bólu’ Category

Kryteria ustalania osiągalnych celów

Poniżej przedstawione są kluczowe pytania, które musisz sobie zadać, opracowując plan mający poprawić jakość twojego życia. Cel powinien być wymierny. Czy ten cel jest na tyle określony, że będziesz wiedział, kiedy go osiągnąłeś? Czy możesz osiągnąć go w zaplanowanym czasie? Taki cel jak poprawa kondycji fizycznej, nie spełnia tych warun­ków. Taki natomiast jak za miesiąc […]

Ustalanie celów

Bardzo często pacjenci w miarę postępującego bólu stają się roz­targnieni, zdezorientowani i wykazują trudności z koncentracją na wykonywanym zadaniu. Jak temu zaradzić. Teraz natomiast zobaczmy, co leży u źródła tych problemów. Czę­ściowo jest to rezultat niespełnionych oczekiwań, ponieważ ból utrudnia funkcjonowanie i dezorganizuje aktywność zmierzającą do określonego celu. Ustawiczna dolegliwość stanowi dużą prze­szkodę w osiągnięciu […]

Analiza zebranych danych

Zobaczmy, jak taki zapis wygląda w praktyce. Dokładniejsza analiza pokazuje gwałtowny wzrost bólu krzyża o trzeciej po południu w następstwie sprzątania. Również sprzeczka z synem o ósmej wieczorem spowodowała nasile­nie się bólu. Jako emocję towarzyszącą tej stresującej sprzeczce pa­cjentka zanotowała gniew, który był dodatkowym czynnikiem zwiększającym jej ból. W ciągu dnia pacjentka brała środki prze­ciwbólowe, […]

Codzienny zapis bólu

Jednym z ważnych sposobów uzyskania kontroli nad przewle­kłym bólem jest notowanie zmian w jego natężeniu, co pozwala przekonać się, jak różne czynniki, takie jak stopień aktywności, sta­ny emocjonalne, napięcie i zażywanie środków przeciwbólowych, wpływają na jego wzrost lub spadek. Zapis taki musi być dokonywa­ny wiele razy w ciągu dnia, gdyż tylko wtedy będziesz mógł zoba­czyć, […]

Rozpoznawanie czynników bólotwórczych

Tak więc teraz skupisz się na przyjrzeniu temu wszystkiemu, co pomimo usilnych starań lekarzy i twoich własnych sprawia, że ból twój się przedłuża. Nikt nie może zrobić tego za ciebie, ty sam bo­wiem najlepiej wiesz, co powoduje nasilenie twoich dolegliwości. W tym celu konieczne będzie dokonywanie pomiaru poziomu twoje­go bólu w różnych okresach dnia i […]

Jesteś właścicielem swojego bólu

Tak więc twoim problemem jest konieczność znoszenia bólu. Wiesz też pewnie, że ból może nie zniknąć całkowicie z twojego ży­cia. Zrozumienie tego jest sprawą podstawową, zanim bowiem bę­dziesz mógł cokolwiek zrobić w walce z bólem, musisz zaakceptować jego istnienie i przejąć za niego odpowiedzialność. W pewnym sen­sie musisz zgodzić się na jego obecność w twoim […]

Wprowadzenie do wielowymiarowego programu kontroli bólu

W dalszych rozdziałach będziesz uczył się strategii i sposobu ich zastosowania do kontroli przewlekłego bólu. Informa­cje w nich zawarte zostały przedstawione tak, aby umożliwić ci oce­nę twojej szczególnej sytuacji i zachęcić cię do zastanowienia się, jak ból oddziałuje na ciebie jako osobę, a nie jak poszczególne czę­ści ciała i systemy cierpią z jego powodu. Wszystkie […]