Archive for the ‘Wpływ myślenia na ból’ Category

Wizje tortur i jak im zaradzić

Wielu pacjentów ma bogatą wyobraźnię, której używają do two­rzenia bardzo konkretnych obrazów swojego bólu i innych proble­mów zdrowotnych. Ponieważ ból trudno opisać za pomocą słów, ludzie starają się stworzyć obraz, za pomocą którego mogą komunikować swoje cierpienie innym. Twój umysł może być bardzo dosłowny w two­rzeniu takich obrazów. Wyobrażając, sobie swój ból jako ?rozgrzane do […]

Wizualizacja jako obrona

Mowa wewnętrzna nie zawsze występuje w formie słownej. Czę­sto przybiera ona formę obrazów będących symboliczną reprezen­tacją tego, jak sami siebie widzimy lub też jak inni nas widzą. Nie­które z tych wizji są realistyczne, to znaczy oparte na faktach. Inne, niestety, są produktem błędnej oceny sytuacji, tak więc nie są one prawdziwym odbiciem rzeczywistości. Jedne i […]

Stopowanie myśli

Jeśli ból atakuje cię nagle i podstępnie, trudno ci będzie w ta­kim momencie skupić się na zmianie mowy wewnętrznej na pozy­tywną. W takich sytuacjach kryzysu negatywne myślenie następuje zbyt szybko i jest zbyt obezwładniające, abyś mógł zareagować w lo­giczny i zrównoważony sposób. W takim wypadku przetrwać kryzys pomoże ci metoda zwana stopowaniem myśli. Polega ona […]

Przechwycenie myśli

Główną przeszkodą w procesie zmiany negatywnej mowy we­wnętrznej na pozytywną jest fakt, że ludzie zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, iż prowadzą ze sobą rozmowę. Mówienie do siebie przebiega bardzo szybko, odbywa się nieomalże automatycznie. Często taka rozmowa przybiera formę chaotycznego potoku nie­kompletnych zdań. Przypuśćmy, że pewnego dnia po przebudzeniu wstajesz z łóżka i w tym […]

Rozmowa z samym sobą jest czymś normalnym

Każdy z nas prowadzi ustawicznie rozmowę z samym sobą, cho­ciaż zazwyczaj nie zdajemy sobie z tego sprawy. Taka wewnętrzna mowa spełnia rolę systemu kontrolującego nasze zachowanie i po­zwala nam tak je ukierunkować, abyśmy osiągnęli zamierzony cel. Przypomnij sobie, jak próbowałeś zmontować kupioną w częściach meblościankę albo złożyć z powrotem rozebrane na części żelazko. Tym, co […]

Zmiany w myśleniu o bólu

Ludzie nie reagują na ból w jednakowy sposób. Wielu pacjen­tów z przewlekłym bólem radzi sobie z nim całkiem dobrze. Pomimo stałej jego obecności nie zakłóca on w wielkim stopniu ich życia, a z czasem staje się stopniowo coraz mniej dokuczliwy. Pacjenci ci wytworzyli w sobie pozytywną postawę, która pozwala im cieszyć się życiem pomimo przeciwności […]

Myślę, więc cierpię

Łatwo pogrążasz się w negatywne myślenie, kiedy cierpisz na przewlekły ból. Uczucia lęku, frustracji i zniechęcenia są normal­nymi reakcjami na przeciągającą się dolegliwość, która uparcie opiera się próbom uśmierzenia. Aby te próby się powiodły, musisz uświadomić sobie, gdzie leży przyczyna twojego negatywnego my­ślenia i jak wykorzystać umysł do jego zmiany lub zablokowania. Chciałbym, żebyśmy skupili […]

Wpływ myślenia na ból

We wcześniejszych rozdziałach zajmowaliśmy się zagadnieniem wykorzystywania aktywności oraz redukcji napięcia mięśni, po­przez stosowanie technik relaksacyjnych, do uzyskania kontroli nad przewlekłym bólem. Uzyskując kontrolę napięcia i pobudzenia układu nerwowego, które są reakcją ciała na ból, pokonałeś pierw­szą przeszkodę na drodze do zwalczenia bólu i poprawy samopoczu­cia. W pewnym sensie nauczyłeś się, jak pracując nad ciałem, […]