Archive for the ‘Zachowania bólowe’ Category

Chociaż niełatwe, jest to możliwe

Każdy, kto próbował powrócić do pracy, ciągle cierpiąc na prze­wlekły ból, może ci powiedzieć, jak trudno jest sprostać codzien­nym obowiązkom. I nie jest tutaj ważne, jaki rodzaj pracy wykonu­jesz. Oczywiście, że wydajność kogoś, kto wykonuje ciężką pracę fizyczną, będzie obniżona przez dolegliwości. Ale także ci, którzy wykonują prace siedzące, narażeni są na podobne problemy. Jeśli […]

Powrót do pracy

Aby przezwyciężyć przewlekły ból, konieczne jest przyjęcie sty­lu życia, który pozwala na posługiwanie się zdrowymi nawykami. W dobie obecnej często jest to kojarzone ze zdolnością do pracy. Wiadomo od dawna, że praca korzystnie wpływa na psychikę. Gdy dzień jest wypełniony, mniej masz czasu na rozmyślanie o swoich nieszczęściach. Co więcej, praca daje dużo zadowolenia, czujesz […]

Asertywność: sztuka mówienia ?nie”

Ludziom często wydaje się, że kiedy nie mają na coś ochoty, mo­gą wybrać jedno z dwóch rozwiązań. Potulnie, często ze szkodą dla siebie, zaakceptować swój los albo użyć bólu jako wymówki, co jak wiemy, na dłuższą metę jest równie szkodliwe. Nie należy się więc dziwić, że pacjenci z przewlekłym bólem często zachowują się bier­nie, okazują […]

Ukryta korzyść

Ból, chociaż bez wątpienia jest przykrym doświadczeniem, ma również pozytywne strony. Pozwala on na przykład osobie cierpiącej unikać wykonywania nieprzyjemnych czynności. Wkrótce bowiem zauważy ona, że członkowie rodziny i znajomi skorzy są do pomocy, jeśli widzą jej cierpienie. Otwarte i głośne wyrażanie takiego cier­pienia wywołuje współczującą reakcję u innych, którzy przejmują obowiązki chorego i pozwalają […]

Zmiany nawyków zachowania

Zmiana szkodliwych wzorców zachowań nabytych w okresie cho­roby jest jeszcze jednym sposobem mogącym pomóc ci opanować przewlekły ból. Oczywiście pierwszym krokiem będzie uświadomie­nie sobie, że w pewnych okolicznościach zachowujesz się w określo­ny sposób. Zwracaj dokładnie uwagę na to, jak się poruszasz i jakie pozycje przyjmujesz podczas wykonywania codziennych czynności. Zapisywanie swoich spostrzeżeń ułatwi ci zidentyfikowanie […]

Kto staje się inwalidą?

Różnica w podejściu do choroby pomiędzy tymi dwoma pacjen­tami nie oznacza, że pierwszy ignoruje powagę sytuacji. On po pro­stu nie pozwala, aby choroba całkowicie sterowała jego życiem i sta­ła na drodze do realizacji planów życiowych. Z chwilą gdy poczynił odpowiednie kroki w celu uniknięcia pogorszenia stanu zdrowia, je­go życie przebiega normalnie, bez nadmiernego koncentrowania się […]

Reakcje otoczenia

Sposób bycia człowieka cierpiącego nie jest jedynie jego pro­blemem. Jego zachowanie wywołuje specyficzne reakcje emocjo­nalne u wszystkich, z którymi styka się on na co dzień. Z kolei to, jak inni reagują, ma wyraźny wpływ na system bólu pacjenta. Członkowie jego rodziny, nawet jeśli mają jak najlepsze intencje, często swoją postawą utrwalają te nieodpowiednie formy za­chowań, […]

Zachowania bólowe

Pacjent z silnym bólem krzyża czeka na pierwszą wizytę u leka­rza. Kiedy nadchodzi jego kolej, z widoczną trudnością podnosi się z fotela i, utykając, powoli przesuwa się w stronę gabinetu. Pojęku­je przy każdym kroku, a wyraz rysujący się na jego wykrzywionej bólem twarzy nie pozostawia żadnej wątpliwości, że musi bardzo cierpieć. Po dotarciu do krzesła […]