Co dalej?

W poprzednim rozdziale skorygowaliśmy pewne błędne idee na temat bólu, w tym natomiast do tej pory zapoznaliśmy się z główny­mi teoriami bólu i naukowymi odkryciami, które zrewolucjonizowa­ły jego leczenie. Tak więc jesteś już chyba gotowy, aby zacząć my­śleć o bólu i o tym, jak mu zapobiegać, w trochę odmienny niż dotąd sposób. Zanim jednak zrobisz następny krok, musisz jeszcze raz wnikliwie przeanalizować swoje przekonania na temat bólu. Czy ciągle jeszcze wydaje ci się, że doktor coś pominął albo o czymś za­pomniał? Może myślisz, że gdybyś tylko miał możliwość spróbowa­nia akupunktury, twój ból rozpłynąłby się jak za dotknięciem czaro­dziejskiej różdżki? A co sądzisz na temat stresu i niepokoju? Nie wydaje ci się, że mogą one przyczyniać się do silnych bólów, jakie odczuwasz w krzyżu? A może jesteś święcie przekonany, że twój ból jest rezultatem czysto fizycznej choroby i wszystko, o czym do tej pory mówiliśmy, zupełnie cię nie dotyczy?

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości albo pytania, musisz zająć się nimi teraz. Jeśli chcesz zasięgnąć opinii jeszcze jednego specja­listy, nie szczędź środków i wysiłków, aby ją zdobyć. A może wydaje ci się, że rozmowa z kimś, kto z podobnym problemem skutecznie się uporał, przyniesie większą korzyść?

Chociaż zapoznałeś się z wieloma informacjami dotyczącymi natu­ry przewlekłego bólu, pewne zagadnienia mogą być dla ciebie ciągle niezrozumiałe. Jeśli tak jest, powróć raz jeszcze do poruszonych do­tychczas tematów lub postaraj się uzyskać informacje z innych źródeł.

Ważne jest uświadomienie sobie własnych przekonań na temat istoty bólu, ponieważ osobiste podejście do tematu stanowi sedno całego problemu. Owe przekonania są twoją wewnętrzną rzeczywisto­ścią, która będzie miała ogromny wpływ na to, jak się będziesz zacho­wywał. Dlatego ważne jest, aby były one zgodne z programem lecze­nia. Tylko wtedy bowiem będziesz się mógł całkowicie zaangażować w to, co robisz, co jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu. Jeśli twoje przekonania będą niezgodne z przedstawionymi tutaj teo­riami i opartymi na nich metodami, niewielka jest szansa, że z entu­zjazmem będziesz uczył się nowych strategii i regularnie je stosował.

Podsumujmy raz jeszcze wszystko, co powinieneś wiedzieć i o czym powinieneś być przekonany, zanim podejmiesz skuteczną walkę z bó­lem za pomocą przedstawionego tutaj, wieloaspektowego programu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.