Im większe uszkodzenie, tym większy ból

Wbrew temu, co twierdził Kartezjusz, prosta zależność pomiędzy wielkością uszkodzenia i natężeniem bólu nie występuje. Ból rzad­ko jest wprost proporcjonalny do wymiaru uszkodzenia. Wielu pa­cjentów z bardzo silnym bólem mogło się przekonać o fałszywości tego poglądu, kiedy lekarze odsyłali ich bez leczenia, nie mogąc znaleźć żadnej przyczyny ich bólu. W książce tej znajdziecie przy­kłady, które stawiają pod znakiem zapytania prostą korelację po­między przyczyną, jaką jest uraz, a skutkiem w postaci bólu. Często nawet duże uszkodzenie nie kończy się bólem. Kiedy indziej silny ból odczuwany jest bez jakiegokolwiek powodu. W rzeczywistości, zróżnicowanie związku pomiędzy uszkodzeniem a bólem jest pod­stawą interwencji, pozwalających nam skutecznie kontrolować ból.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.