Zlokalizowane centrum bólu

Koncepcja głosząca, że w mózgu występuje ściśle zlokalizowane centrum bólu, do niedawna prowadziła jeszcze do tragicznych nie­kiedy w skutkach operacji, polegających na usuwaniu różnych części mózgu, w nadziei że pomoże to w zlikwidowaniu bólu. Czasami usu­wano wzgórze, kiedy indziej dokonywano lobotomii, usuwając czoło­we płaty kory mózgowej lub przecinając ich połączenia z innymi czę­ściami mózgu. Nawet jeśli czasami udało się ból usunąć, operacje takie, jak nietrudno sobie wyobrazić, miały tragiczne konsekwencje dla pacjentów. Objawiały się między innymi epilepsją i poważnymi zmianami osobowości, apatią lub pozbawionym celu zachowaniem.

Obecnie wiemy już, że koncepcja ta była całkowicie błędna. Nie można bowiem mówić o jednym ściśle zlokalizowanym ośrodku bó­lu w mózgu. System bólu znajduje się w różnych częściach mózgu i rdzenia kręgowego i jest on w skomplikowany sposób połączony z innymi układami w mózgu odpowiedzialnymi za kontrolę emocji, myślenia i zachowania. Sygnały z receptorów docierają do wzgórza i stąd przekazywane są dalej do kory mózgowej, gdzie następuje ich jakościowa analiza. Jednocześnie sygnały te pobudzają układ limbiczny, który odgrywa rolę w emocjonalnym aspekcie bólu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.