Czego możesz się spodziewać?

W innych kategoriach zapoznasz się z metodami podobnymi do tych, które pomogły Zbyszkowi. Jak już wiesz, są one krańcowo inne od tych, z którymi się dotychczas zetknąłeś. Metody te pomogą ci zmniejszyć cierpienie bez konieczności stosowania tak radykal­nych procedur, jak operacje czy długotrwała terapia środkami far­makologicznymi. Zanim jednak nauczysz się kontrolować dolegliwo­ści i wyplątywać z sieci chronicznego cierpienia, będziesz musiał bliżej przyjrzeć się swojemu doświadczeniu z bólem, dokładnie ba­dając to wszystko, co wpływa na jego natężenie. W końcu, aby poko­nać przeciwnika, trzeba najpierw się z nim zapoznać i odkryć jego słabe strony. Musisz też koniecznie sprawdzić, czy stare nawyki, któ­re służyły ci dobrze w przeszłości, nie utrudniają teraz powrotu do zdrowia. W miarę czytania tej książki będziesz miał sposobność za­poznać się z różnymi sposobami radzenia sobie ze stresem. Dodatko­wo uzyskasz również wiedzę, jak rozwinąć aktywność fizyczną bez zwiększania natężenia bólu, poprzez kontrolowanie sposobów wy­konywania czynności i wcześniejsze planowanie codziennych zajęć. Nauczysz się też określonych umiejętności radzenia sobie z wielo­ma negatywnymi emocjami, jak gniew, lęk czy frustracja, które są nieodłącznymi elementami przewlekłego bólu. W wielu wypadkach emocje te są wynikiem twoich przekonań i oczekiwań, jakie żywi­łeś, zanim ból stał się stałym towarzyszem twojego życia. Poznasz też niezaprzeczalną rolę poczucia humoru w odzyskaniu pozytyw­nego spojrzenia w najbardziej mrocznych momentach zwątpienia.

Przekonamy cię również, abyś swoje potrzeby i uczucia w sposób otwarty i jasny komunikował swoim bliskim, jak też tym, którzy sta­rają ci się pomóc na płaszczyźnie profesjonalnej. Przede wszystkim zaś program ten pokaże ci, jak działać we własnym interesie, jak dokonywać właściwych wyborów, będących wynikiem twoich prze­myśleń na temat doświadczanego cierpienia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.