Jak skuteczny jest ten program?

Podobnie jak Zbyszek, możesz ciągle jeszcze być nieufny, czy włożony wysiłek przyniesie jakieś rezultaty. Z jednej strony mógł­bym cię zapytać: ?A co masz do stracenia?”. Na pewno próbowałeś do tej pory wszystkiego, co mogłoby zmniejszyć twój ból, i sam fakt, że sięgnąłeś po tę książkę, świadczy o tym, że wiele jeszcze masz do zrobienia. Ale mogę cię zapewnić, że opisane tutaj strategie i meto­dy pomogły zdecydowanej większości ludzi takich jak ty. Niektórzy potrafili wyeliminować ból całkowicie. Ból innych zmniejszył się do takiego stopnia, iż aktywnie uczestniczą oni w życiu. Nawet jeśli ich ból jest ciągle obecny, mogą skutecznie kontrolować jego wpływ na ich życie. Prawie wszyscy natomiast są w stanie lepiej funkcjono­wać psychicznie. Tak więc, jeśli będziesz stosował opisane metody w sumienny i regularny sposób, i ty możesz oczekiwać znacznej po­prawy, i to w niedługim czasie. Oczywiście, w każdym momencie możesz tę książkę odłożyć i zdecydować, że bierne oczekiwanie na poprawę jest najlepszym wyjściem. Jeśli jednak postanowisz czytać dalej, otworzy to przed tobą możliwości dotąd ci nie znane. Stopnio­wo zobaczysz, że przewlekły ból może być kontrolowany, i dowiesz się, w jaki sposób tego dokonać. Możesz więc żyć dalej z przeświad­czeniem, że to ból decyduje o tym, co się w twoim życiu wydarzy, albo jeśli chcesz, możesz zacząć życie z nową nadzieją. Wybór nale­ży do ciebie.

Musisz jednak pamiętać, że program ten nie proponuje jakichś cudownych rozwiązań, które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pozbawią cię bólu na zawsze. Nie obiecuje on też, że życie twoje stanie się takim, jakim było, zanim popadłeś w przewlekły ból. Aby osiągnąć zauważalne rezultaty, będziesz musiał poświęcić na to czas i włożyć w ten program sporo wysiłku. Możesz być jed­nak pewien, iż uzyskane korzyści znacznie przewyższą poniesione koszty.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.