Szczęśliwe zakończenia są możliwe

Historia Zbyszka jest podobna do historii milionów innych ludzi, których życie zostało zrujnowane przez przewlekły ból.

Ale na szczęście dla niego, jeden z lekarzy skontaktował go ze specjalistą zajmującym się terapią bólu przy użyciu metod zupełnie odmiennych od tradycyjnych. Zbyszek nie od razu dał się przekonać, wydawało mu się, że przez ostatnie miesiące wypróbował już wszyst­ko, co było dostępne. Po co więc przeżywać kolejne rozczarowanie? Mimo wszystko, z czystej rozpaczy, postanowił zobaczyć, co ten lekarz ma do zaoferowania. Ku jego zdumieniu pytania, jakie zadał mu spe­cjalista od bólu, były zupełnie odmienne od dotychczasowych. Za­miast standardowych pytań: ?Gdzie boli i od jak dawna?”, dotyczyły one tego, jak on, jako osoba cierpiąca, radzi sobie z problemem bólu. Rozmawiającego z nim lekarza interesowało na przykład: ?Czy pew­ne czynności powodują nasilenie dolegliwości”. Specjalista chciał również wiedzieć: ?Jaki wpływ na nasilanie się bólu mają zmartwie­nia związane z pracą i problemy finansowe?” oraz: ?Jak pacjent re­aguje na konflikty w domu?”. Były to pytania, które zmusiły Zbyszka do spojrzenia na swój przypadek z zupełnie nowej perspektywy. Za­miast koncentrować się na fizycznych objawach, zaczął się zastana­wiać, jaki wpływ ma ból na wszystkie aspekty jego życia.

Specjalista od bólu powiedział mu też, że jego ból jest prawdzi­wy, a nie istniejący jedynie w jego głowie. Wyjaśnił on dalej, że me­dycyna po prostu nie wie, jak na ten ból zaradzić. Z ogromną ulgą Zbyszek dowiedział się, że takich przeżyć doświadczają miliony in­nych ludzi uwikłanych w sidła chronicznej dolegliwości. Jeszcze większą ulgą była informacja, że wiele jej objawów może być kon­trolowanych metodą przekraczania ograniczeń, jakie ból na niego nakładał. Specjalista zapewnił Zbyszka również, iż świadomie re­agując na wszystko, co przyczynia się do jego niedoli, nie tylko na objawy fizyczne, może odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Mimo sceptycznego stosunku do tego, co usłyszał, Zbyszek po­stanowił spróbować nowego podejścia.

Z polecenia tego lekarza pacjent został przyjęty do kliniki, w któ­rej stosowany był wieloaspektowy program, obejmujący wszystkie opisane w tej książce metody. Ułożono dla niego specjalny zestaw ćwiczeń uwzględniający specyfikę jego problemu. Powrót do zdro­wia, po prawie dwóch latach życia jako osoba niepełnosprawna, zajął Zbyszkowi kilka miesięcy i wymagał naprawdę dużego wysiłku z je­go strony. Z chwilą gdy przestał być na łasce środków przeciwbólo­wych, jego umysł szybko odzyskał poprzednią sprawność. Pacjent stopniowo powrócił do swojej poprzedniej pracy, co w znakomity sposób podbudowało jego nadwerężone przez długie miesiące bez­czynności poczucie własnej wartości.

Historia walki tego pacjenta z przewlekłym bólem i jego nisz­czącym wpływem na wszystkie prawie aspekty życia jest jedną z wielu zakończonych sukcesem. Ty również, zwłaszcza jeśli twoja sytuacja nie jest tak pogmatwana jak Zbyszka, możesz nauczyć się kontrolować swój przewlekły ból. Konieczne będzie jednak, abyś spojrzał na swój przypadek z innej niż tradycyjny model perspekty­wy i zastosował strategie będące częścią wieloaspektowego progra­mu kontroli bólu.

Oczywiście, lepsze wyniki uzyskasz, jeśli zrobisz to, zanim jesz­cze ból się utrwali i rozwinie w zespół bólu przewlekłego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.