Branie leków według ustalonego wcześniej planu

Po ustaleniu liczby tabletek, jaką będziesz brał każdego dnia, przyszedł czas na zmianę sposobu ich zażywania. Zamiast połykać je wtedy, kiedy ból staje się nie do wytrzymania, jak to robiłeś do tej pory, będziesz je brał teraz w regularnych odstępach czasu i ści­śle określonych godzinach. Sygnałem dla ciebie będzie więc zegar, a nie rosnący ból.

Zanim jednak dokonasz zmiany w sposobie brania leków, dobrze by było, abyś porozmawiał ze swoim lekarzem i zapytał, czy zgadza się on na takie rozwiązanie. Po uzyskaniu zgody możesz wprowadzić tę nową metodę. Ustalona wcześniej przez ciebie liczba tabletek bę­dzie dla ciebie punktem wyjścia i chciałbym, abyś tej liczby dokład­nie przestrzegał. Jeśli wydaje ci się, że ustalona dawka ci nie wy­starczy, możesz ją nieznacznie zwiększyć. Pamiętaj jednak, że po ustanowieniu określonej liczby tabletek nie powinieneś, nawet jeśli wydaje ci się, że nie jesteś w stanie bólu wytrzymać, zwiększać swo­jej codziennej dawki. Najważniejsze jednak w tej nowej metodzie jest zażywanie leku w ustalonych godzinach.

W tym momencie możesz zaprotestować: ?Ale to oznacza, że będę brał sześć tabletek, kiedy potrzebuję tylko dwóch! Czy to jest na­prawdę bezpieczna metoda?”. Nie obawiaj się, metoda ta jest całko­wicie bezpieczna, a poza tym tych sześć tabletek jest jedynie twoją dawką wyjściową. Twoim ostatecznym celem jest bowiem całkowite zaprzestanie brania leków przeciwbólowych. Zamiast jednak gwał­townie wyeliminować lekarstwa, będziesz zmierzał do tego celu w sposób systematyczny, nie powodujący żadnych skutków ubocz­nych. Tak więc rozpoczynasz od wcześniej ustalonej liczby. Pozostaje pytanie, jaki przyjąć plan zażywania? Wiemy już, że tym razem nie ból będzie decydował. Zanim jednak podejmiesz ostateczną decyzję, ponownie skontaktuj się z lekarzem. Doświadczenie wskazuje, że naj­lepiej zażywać lekarstwo w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.