Kontrola ilości zażywanych leków

Na tym etapie skrupulatnie zapisuj ilość pobranych leków i po­ziomy odczuwanego bólu, dokładnie w taki sam sposób. Następnie, po okresie przynajmniej jednego tygodnia prowadzenia zapisów, policz liczbę tabletek, jakie wziąłeś w ciągu tego czasu. Powiedzmy, że w ciągu pierwszego dnia wziąłeś 4 tabletki, drugiego dnia aż 8, w ciągu trzeciego dnia tylko 3, czwartego dnia ból był naprawdę dokuczliwy, musiałeś więc wziąć 11, następny jednak dzień nie był taki zły i jedynie 5 było koniecz­ne, szóstego dnia ból ponownie się zwiększył, tak że zażyłeś 9 table­tek, siódmego dnia ból prawie zupełnie ci nie dokuczał i 2 tabletki skutecznie go zlikwidowały. Tak więc, jak z obliczeń wynika, w cią­gu tygodnia wziąłeś 42 tabletki. Jeśli podzielisz tę liczbę przez 7, czyli dni tygodnia, otrzymasz liczbę tabletek, jaką będziesz teraz brał każdego dnia. Dokonując przeglądu swoich zapisków, sprawdź też, czy tabletki, które brałeś, wpływały na poziom odczuwanego przez ciebie bólu. Jeśli nie następowała wyraźna poprawa, jest to dodatkowy powód, aby odstawić lekarstwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.