Przewlekły ból i leki

Na przewlekły ból składa się wiele przyczyn, dlatego też lecze­nie powinno uwzględnić szeroki zakres biologicznych, psychologicz­nych i społecznych czynników, które odgrywają rolę w jego utrzy­mywaniu się. Z konieczności także farmakologiczne leczenie musi się znacznie różnić od stosowanego przy bólu ostrym. Jeśli chcemy, aby stosowanie środków przeciwbólowych było skuteczne, powinni­śmy je włączyć do wielowymiarowego programu uwzględniającego również inne, obok fizjologicznych, czynniki.

Większość ludzi z przewlekłym bólem zazwyczaj zaczyna brać środki przeciwbólowe, kiedy ich ból znajduje się w ostrej fazie. Po­nieważ następstwem takiego kroku jest szybkie i efektywne zmniejszenie dolegliwości, ludzie często kontynuują, za zgodą leka­rzy albo bez, tego typu kurację, kiedy ból już od dawna z ostrego przemienił się w przewlekły.

Jedną z większych zalet leków przeciwbólowych jest to, że kiedy brane są we właściwy sposób, potrafią bardzo skutecznie złagodzić ból. Jedną z najgorszych ich wad jest to, że są one w tym tak skutecz­ne. Skuteczność ta powoduje, że pacjenci traktują zażywanie tych lekarstw, tak niezawodnych w zwalczaniu krótkotrwałego ostrego bó­lu, jako metodę na rozwiązanie ich długotrwałych problemów.

Środki przeciwbólowe to błogosławieństwo i przekleństwo zara­zem. Podobnie jak wszystkie prawie lekarstwa, mogą one wywołać poważne działania niepożądane, a niekiedy wpędzić pacjenta w uzależnienie.

Jak to wkrótce stanie się jasne, narkotyczne środki przeciwbólo­we mogą nawet przedłużyć i zintensyfikować zespół przewlekłego bólu. Z tych to powodów jest rzeczą szalenie ważną, aby korzystać z tej metody walki z bólem możliwie najkrócej, a najlepiej byłoby, gdyby cierpiący nauczyli się innych skutecznych strategii w kontro­li bólu, mogących całkowicie wyeliminować konieczność polegania na lekarstwach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.