Zmiana sposobu brania: wszystko się kręci wokół zegara

W wypadku przewlekłego bólu najlepszą metodą zażywania le­ków jest przyjmowanie ich w regularnych odcinkach czasu. Tak więc moment zażycia tabletki zależeć będzie od wskazówek zegara, a nie, jak to powszechnie się dzieje, od zmian w natężeniu bólu. Problem, jaki powstaje, kiedy ból decyduje o momencie zażycia lekarstwa, jest taki, że ludzie czekają do chwili, kiedy ich dolegliwość staje się nie do wytrzymania. Zanim jednak zażyty środek przeciwbólowy do­stanie się do krwiobiegu, co jest konieczne, aby lekarstwo miało wpływ na system bólu, zawsze upływa jakiś czas. Zanim nastąpi za­uważalna ulga, pacjent z reguły niecierpliwie oczekuje poprawy, co prowadzi do wzrostu lęku i u niektórych prawie do stanu paniki. Taki stan z kolei łatwo prowadzić może do wzrostu oczekiwanego bólu. Możliwe, że wtedy pacjent weźmie kolejną tabletkę, nim pierwsza za­cznie działać, niepotrzebnie zwiększając dawkę. Jak wiadomo, więk­szość ludzi niechętnie zażywa lekarstwa i są oni źli na siebie, kiedy w końcu ból zmusza ich do poddania się i szukania pomocy w tablet­ce. Taka emocja również wywiera wpływ na system bólu, czego efek­tem zazwyczaj jest zwiększenie dolegliwości. Chory może też położyć się natychmiast po wzięciu leku i kiedy ból się w końcu uśmierzy, to nie wiadomo, czy było to skutkiem lekarstwa czy odpoczynku.

Fakt, że zawsze upływa jakiś czas od momentu zażycia leku do wystąpienia ulgi, powoduje, że terapeutyczna korzyść z zażytego środka jest niewielka, zwłaszcza jeśli zwiększa się u pacjenta tole­rancja. Co więcej, tak brane lekarstwo nie jest w stanie uchronić pacjenta przed wzrostem bólu do jego maksymalnego poziomu, co jak za chwilę zobaczymy, ma dodatkowe negatywne konsekwencje. Widać więc z tego, jak trudno jest czasami powiedzieć, jaki rzeczy­wiście wpływ miało lekarstwo na poziom bólu.

Największy jednak problem związany z braniem leku w reakcji na ból jest taki, że pacjent właściwie wzmacnia zachowania, które chętnie by raczej wyeliminował.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.