Przewlekły ból i sen

Jedną z najczęstszych dolegliwości, na jaką pacjenci z przewle­kłym bólem się uskarżają, jest zaburzony sen. Mają oni nie tylko trudności z zaśnięciem, ale także budzą się wielokrotnie w ciągu no­cy. Kiedy światła są pogaszone i wszyscy wokół śpią, świadomość bólu może być szczególnie przykra. I jeśli nawet uda się zasnąć, to niewłaściwe przekręcenie się albo zesztywnienie członków może spowodować ból, który gwałtownie wyrywa człowieka ze snu.

Po tak spędzonej nocy wiele osób czuje się, jakby w ogóle zosta­ły pozbawione snu, co oczywiście ma bardzo negatywny wpływ na ich nastrój w ciągu dnia, jak również przyczynia się do wzrostu bó­lu. Zdrowy sen jest szczególnie ważny w okresie choroby. Kiedy śpi­my, aktywność wielu procesów fizjologicznych obniża się, dlatego też większość metabolicznej energii może być wykorzystana w pro­cesie powrotu do zdrowia. W czasie snu następuje produkcja prze­ciwciał tak istotnych w regeneracji organizmu, bakterie są wydala­ne, a uszkodzone komórki zastępowane nowymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.