Sen z buteleczki

Łatwym i z pozoru niegroźnym sposobem pokonania problemów ze snem jest tabletka nasenna. W aptekach dostępnych jest wiele ?bezpiecznych” środków mogących szybko wprowadzić cię w stan snu. Półki uginają się od tych, które dostępne są tylko na receptę, i tych, które możesz kupić bez. Nie ma nic złego w zażywaniu tych środków, jeśli brane są one jedynie przez parę nocy, kiedy stres za­burza normalny przebieg snu. Zażywane jednak przez dłuższy czas te ?nieszkodliwe” tabletki rzadko są odpowiedzią na twoje proble­my. Co więcej, łatwo się do nich przyzwyczaić. Tak więc, jeśli my­ślisz o spróbowaniu tej metody, dobrze by było, abyś skonsultował się z lekarzem. Wszystkie bowiem tabletki nasenne, a zwłaszcza te przepisywane przez lekarza, zaburzają normalną aktywność mózgu w czasie snu. Wszystkie też mogą mieć niekorzystny wpływ na funk­cjonowanie w ciągu dnia, włączając w to pamięć, koncentrację i czas reakcji.

Środki nasenne dostępne bez recepty z reguły zawierają związki przeciwhistaminowe, które wytwarzają stan senności. Te, które zwy­kle wydawane są z przepisu lekarza, należą do grupy leków uspoka­jających i nasennych. Te ostatnie powodują sen przez przytłumia­nie akcji mózgu.

Również niektóre lekarstwa przeciwko depresji mogą być po­mocne w usprawnieniu przebiegu snu. Lekarstwa te wydają się sku­teczne dla niektórych pacjentów, jeśli zażywane są w małych ilo­ściach i na krótko przed udaniem się do łóżka. Nie wykazują one wielu działań niepożądanych charakterystycznych dla tych opisa­nych powyżej.

Jeśli już musisz korzystać z leków nasennych, bierz najniższą dawkę, jaka umożliwi ci zaśnięcie, i przerwij zażywanie, jak naj­szybciej możesz. Pamiętaj też, że jeśli brałeś środki nasenne dłużej niż parę dni, gwałtowne odstawienie ich może spowodować groźne następstwa, jak również powrót zwiększonej bezsenności. Tak więc zawsze, zanim dokonasz zmian w sposobie zażywania tych leków, skontaktuj się z lekarzem.

Generalnie musisz jednak pamiętać, że żadne środki nasenne nie są pomocne na długotrwałe problemy ze snem. Zażywanie ich, nawet przez krótki czas, odwleka jedynie moment, kiedy musisz się zdecydować na podjęcie kroków zmierzających do pozbycia się na dobre kłopotów ze snem i bólem. Większość takich problemów, na­wet trwających od lat, może być skutecznie leczona albo kontrolo­wana przy użyciu behawioralnych, psychologicznych lub też innych niefarmakologicznych interwencji.

Inny często stosowany środek nasenny, który można nabyć w większej nieco butelce, i to bez recepty, to alkohol. Napicie się kieliszeczka czegoś mocniejszego, aby się zrelaksować lub szybciej zasnąć, wydaje się pozornie dobrym pomysłem. Często jednak je­den kieliszek zamienia się w szklankę i możesz nabawić się dodat­kowo nowego kłopotu. Co więcej, alkohol, podobnie jak kofeina, za­burza aktywność mózgu w czasie snu. Uspokajające i relaksujące właściwości alkoholu mogą początkowo pomóc ci zapaść w sen, krót­ko po tym jednak następuje gwałtowne przebudzenie. Wspomniane wcześniej zaburzenia pracy mózgu występują głównie w okresie trzeciej fazy snu, która jak wiemy, ma decydujące znaczenie dla do­brego samopoczucia po przebudzeniu.

Jeśli zdarzyło ci się szybko zasnąć po napiciu się kieliszka albo trzech, po czym obudziłeś się w środku nocy i nie mogłeś ponownie zasnąć, to wiesz, o czym mówię.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.