Wpływ snu na ból

Większość ludzi wie bardzo dobrze, że ból może zaburzyć nor­malny sen.

Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że sytuacja odwrotna jest również możliwa: zaburzenia snu mogą przyczynić się do wzro­stu, a nawet, jak to za chwilę zobaczymy, powstania bólu. Niestety, zagadnienie snu u pacjentów z przewlekłym bólem jest jednym z najrzadziej dyskutowanych aspektów terapii i często pacjenci nie wiedzą o tej dwukierunkowej zależności.

W latach siedemdziesiątych zostały przeprowadzone bardzo istotne badania na temat związku pomiędzy bólem i snem. Naukow­cy prowadzący te badania postanowili przyjrzeć się bliżej przebie­gowi snu u pacjentów z przewlekłym bólem przez mierzenie aktyw­ności ich mózgu w czasie snu.

Wyniki tych badań pokazały, że cierpiący na ból wykazują nad­zwyczajne zaburzenia aktywności w trzeciej fazie snu (jest to jedna z pięciu faz snu, od płytkiego snu do fazy marzeń sennych). Po prze­budzeniu osoby te nagminnie skarżyły się na sztywność i dolegliwo­ści bólowe. Co więcej, na pewno nie był to sen regenerujący, gdyż pacjenci czuli się zmęczeni, jakby w ogóle nie spali.

Oczywisty wydawał się wniosek, że to ból przyczynia się do zabu­rzonego snu. Niemniej jednak postanowiono przeprowadzić dalsze badania.

W następnym etapie badań użyto ochotników, którzy nie cierpie­li na żadnego rodzaju ból. Za każdym razem, kiedy sen ich wchodził w trzecią fazę, byli oni budzeni. W ten sposób sen ich upodabniał się do zaburzonego snu pacjentów z przewlekłym bólem.

Już po pierwszej takiej nocy ludzie, którzy przed zaśnięciem nie odczuwali żadnych dolegliwości, donosili o bólu, zesztywnieniu i ogólnym poczuciu osłabienia w całym ciele. Takie objawy są cha­rakterystyczne dla ludzi w początkowym stadium bólu. W miarę jak eksperyment był kontynuowany, dolegliwości te pogłębiały się. Również zachowanie osób głośno uskarżających się i wykazujących oznaki przygnębienia było typowe dla osób z przewlekłym bólem. Tego typu dolegliwości utrzymywały się u tych osób do momentu, kiedy pozwolono im na normalny, nie zaburzony sen.

Badania te wykazują kluczową rolę, jaką sen odgrywa w prze­wlekłym bólu. Zmęczenie będące rezultatem nie przespanej zdro­wym snem nocy ma kolosalny wpływ na poziom odczuwanego bólu, jak również powoduje, że ludziom trudniej jest z nim walczyć na skutek braku energii i złego samopoczucia w ciągu dnia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.