Ewolucyjne znaczenie stresu

Co masz na myśli, kiedy słyszysz słowo: stres? Tyle jest wyja­śnień, ilu ludzi, którzy doświadczają ciągłych zmian w swoim życiu. Na początek powiedzmy, że stres jest po prostu sposobem, w jaki re­agujesz fizycznie i emocjonalnie na zmieniające się okoliczności.

Natura wyposażyła nasz układ nerwowy w tak zwany mechanizm stresu, umożliwiający nam szybką reakcję w obliczu zagrożenia al­bo niebezpieczeństwa. Mechanizm ten, polegający na mobilizacji zasobów organizmu do natychmiastowego działania, uruchamiany jest przez wydzielanie w naszym ciele hormonu adrenaliny

W jednej ze swoich książek dr Herbert Benson, założyciel insty­tutu zajmującego się zagadnieniami ciała i umysłu, twierdzi, że me­chanizm ten miał kolosalne znaczenie w procesie ludzkiej ewolucji. Współczesny człowiek odziedziczył go po swoich przodkach, którym pozwolił na przetrwanie w sytuacjach zagrażających ich życiu. Nara­żony na ciągłe niebezpieczeństwa, pierwotny człowiek musiał znaj­dować się w stanie stałego fizjologicznego pobudzenia i czujności. Gwałtowna praca serca jest jedną z wielu fizjologicznych reakcji uruchamianych przez ten mechanizm. Dzięki zwiększonemu dopły­wowi krwi do mięśni i płuc przodkowie nasi mogli zadać silniejszy cios lub szybciej uciekać, co w świecie pełnym niebezpieczeństw i niespodzianek oznaczało życie lub śmierć. W dzisiejszych czasach, kiedy wystawieni jesteśmy na innego rodzaju zagrożenia, ten sam pierwotny mechanizm przygotowuje nas do działania. Świat wokół nas rzadko jednak wymaga czy też pozwała nam na walkę wręcz al­bo ucieczkę. Nie możesz przecież uciec od swojego szefa albo dać mu w nos dlatego, że traktuje cię w niewłaściwy sposób. Tak więc mechanizm, który miał tak ogromne znaczenie dla naszych przod­ków, dla nas, ludzi współczesnych, ma w większości sytuacji raczej negatywne konsekwencje. Nie mogąc uruchomić zachowań, w jakie wyposażyła nas ewolucja, pozbawieni jesteśmy tym samym ?wenty­lu bezpieczeństwa”, który mógłby rozładować kumulujące się w nas napięcie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.