Fizyczne sposoby kontroli stresu

Sposób, którym zajmiemy się w tej książce bardziej szczegóło­wo, to stosowanie różnego rodzaju technik relaksacyjnych. Oma­wiane są one w dwóch następnych rozdziałach. Techniki te bezpo­średnio likwidują stany napięcia w twoim ciele powstałe na skutek aktywacji mechanizmu stresu, czyli postawienia twojego systemu w stan gotowości bojowej. Pomimo że mają one różne nazwy i ich mechanizmy działania są odmienne, wszystkie jednak mają za za­danie dokonać jednej rzeczy – zrelaksować twoje ciało i zwalczyć twój lęk.

Innym sposobem mającym ten sam cel jest aktywność fizyczna, głównie aerobik, oraz techniki, które można określić jako techniki rytmicznej rutyny, na przykład tai chi albo joga.

Inny jeszcze sposób z grupy metod fizycznej redukcji stresu to angażowanie się w działania pozwalające na poprawienie samo­poczucia. Najlepszym przykładem takich działań są różnego rodza­ju gry, zabawy i hobby. Niektóre wymagają dużego nakładu energii i uczestnictwa wielu osób, inne z kolei mogą być wykonywane w sa­motności i ze spokojem. Bez względu na to, jak i gdzie angażujesz się w takie czynności, ważny jest entuzjazm i dobrowolne w nich uczestnictwo. Małe korzyści odniesiesz z gry w brydża, na którą cię namówił twój mąż, jeśli nie lubisz grać w karty. Najważniejsze to pamiętać, że nie przewlekły ból powoduje brak aktywności, ale ra­czej odwrotnie. Nawet jeśli nie jesteś w stanie pracować ze względu na ustawiczne dolegliwości, zawsze jednak możesz robić coś, co przyniesie ci radość i poczucie pożytecznie spędzonego dnia. To, że budzisz się rano i z radością myślisz o tym, co masz zrobić, jest naj­lepszym dowodem, że nieumiejętnie radzisz sobie z bólem. W koń­cu, jeśli twoim podstawowym zajęciem jest teraz trzymanie bólu pod kontrolą, co prawdopodobnie potrwa jeszcze długo, wykorzy­stuj w pełni pozostały czas.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.