Nie każdy stres jest zły

Nie znaczy to, oczywiście, że stres jest zawsze czymś niekorzyst­nym.

Ten naturalny mechanizm pozwala ci reagować w miarę szybko w obliczu sytuacji postrzeganych przez ciebie jako niebezpieczne. Dzięki niemu uzyskujesz przypływ energii, która umożliwia ci szyb­szą reakcję na wydarzenia. Adrenalina, która twoim przodkom po­zwalała uciec przed dzikim zwierzęciem, tobie pozwala na gwałtow­ny skręt kierownicy w celu uniknięcia czołowego zderzenia.

Dr Hans Seyle, znany neurochirurg, który zapoczątkował bada­nia nad stresem, twierdził, że każda aktywność i emocje powodują stres. Już w roku 1960 wskazał on na pozytywne skutki stresu w na­szym życiu, nazywając stres ?przyprawą życia”. Tak więc całkowity brak stresu w naszym życiu byłby raczej czymś niepożądanym. Wła­ściwie tylko śmierć oznacza totalny brak stresu. Pacjenci często py­tają, w jakich sytuacjach nie będziemy doznawać stresu, i moja nie­odmienna odpowiedź brzmi: wtedy, gdy znajdziemy się dwa metry pod ziemią.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.