Przewlekły ból i stres

Umysł i ciało są jednością. Wbrew założeniom dualistycznego modelu Kartezjusza, zakładają­cego całkowitą odrębność tych dwóch systemów, nigdy tak napraw­dę nie były one oddzielone i nie powinny być rozpatrywane jako niezależne od siebie. To, jak się czujesz (szczęśliwy, smutny, zagnie­wany), wpływa na stan twojego organizmu. I odwrotnie, to co dzieje się w twoim ciele, ma kolosalny wpływ na stan twojego umysłu. Mo­żesz na przykład zauważyć, że przy bardzo silnym bólu twoja kon­centracja się obniży. Kiedy indziej znów, kiedy byłeś na czymś bar­dzo skoncentrowany, na przykład na interesującym filmie albo meczu w telewizji, twój ból jakby znika z twojej świadomości. Wia­domo również, że bardzo silny strach odwraca uwagę od bólu i przez to nie jest on tak dokuczliwy.

Z powodu takiej ścisłej zależności umysłu i ciała doświadczenie stresu, który może być rozpatrywany jako percepcja fizycznego albo psychologicznego zagrożenia, ma często ogromny wpływ na różnego rodzaju choroby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.