Kontrola napięcia za pomocą sprzężenia zwrotnego

Uważa się powszechnie, że większość fizjologicznych procesów zachodzących w naszym ciele jest poza naszą świadomą kontrolą. Oczywiście słyszy się o indyjskich jogach, którzy potrafią na zawo­łanie w niewytłumaczalny sposób regulować takie funkcje, jak ci­śnienie krwi, temperaturę ciała lub zużycie tlenu. Dla większości jednak z nas, zwykłych śmiertelników, tego typu wyczyny są nie­osiągalne.

 

Istnieją jednak sposoby, za pomocą których każdy prawie może w pewnym stopniu uzyskać kontrolę nad tymi funkcjami w celu przywrócenia ich do stanu równowagi, jeśli na skutek stresu odbie­gają one od normy. Jednym z takich sposobów jest biologiczne sprzężenie zwrotne, które pozwala kontrolować stan napięcia w cie­le i przebieg procesu relaksacji. Technika ta jest szczególnie ko­rzystna, jeśli nie potrafisz się relaksować albo masz trudności na­wet z rozpoznaniem u siebie utrzymującego się stanu napięcia. Wiadomo, że w sytuacji stresu mięśnie się napinają. Adrenalina znajdująca się we krwi powoduje zwężenie naczyń krwionośnych w kończynach, czego rezultatem jest niższa temperatura dłoni i stóp. Serce bije znacznie szybciej, a skóra wydziela więcej potu. Za pomocą urządzeń wykorzystujących zasady sprzężenia zwrotne­go możesz się nauczyć rozpoznawać i kontrolować te funkcje i uzy­skać informację o stopniu zrelaksowania. Dla osób mających pro­blemy ze zrelaksowaniem określonego obszaru ciała szczególnie użyteczne jest urządzenie zwane elektromiografem (emg), mierzące napięcie mięśniowe. Mięśnie emitują impulsy elektryczne, które mogą być mierzone przez elektrody umieszczone na powierzchni skóry. Im większe napięcie w mięśniach, tym impulsy będą silniej­sze. Impulsy są wzmacniane przez urządzenie i przetwarzane na sy­gnały słuchowe albo wizualne. Sygnały te informują osobę próbują­cą się zrelaksować o poziomie napięcia w danym mięśniu. Obserwu­jąc zmiany sygnałów, osoba poddana badaniu może nauczyć się rozpoznawać, kiedy mięśnie są napięte, a kiedy zrelaksowane. W ta­ki więc sposób urządzenie informuje, czy stosowana metoda relak­sacji, jak na przykład wizualizacja, prowadzi rzeczywiście do stanu relaksacji.

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z tego typu urządzeń, mu­sisz pamiętać, że niektóre są dosyć drogie. Mogą one jednak być do­stępne w specjalistycznych poradniach i klinikach zajmujących się leczeniem bólu. Bardzo proste urządzenia, polegające na wytwarza­niu nieskomplikowanych sygnałów dźwiękowych lub wizualnych, nie powinny jednak w znaczny sposób obciążyć twojej kieszeni.

Stosując tę metodę, musisz jednak pamiętać, że maszyna, nawet najbardziej skomplikowana, nie będzie mogła cię zrelaksować. Mo­że ona jedynie pomóc ci rozpoznać napięcie w mięśniach i służyć wskazówką, czy to, co robisz, jest skuteczne w likwidowaniu tego napięcia. O ostatecznym jednak sukcesie decydować będą twoje własne wysiłki i zaangażowanie w proces relaksacji.

Przejdźmy teraz do technik kontroli bólu, w których twój umysł będzie odgrywał główną rolę i gdzie stan głębokiej relaksacji jest warunkiem koniecznym do ich praktykowania.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.