Parę uwag do zapamiętania

Głębokie oddychanie może być niezmiernie użyteczne w zwal­czaniu skutków codziennego stresu, włączając w to stres związany z bólem. Może być ono prewencyjną metodą pozwalającą ci na obni­żenie napięcia i stłumienie bólu, zanim stanie się on obezwładniają­cy. Zwracaj uwagę na swoje odczucia. Kiedy spostrzeżesz w sobie pierwsze oznaki narastającego napięcia albo sygnały bólu, takie jak kłucie, strzykanie, zdrętwienie, weź parę głębokich oddechów.

Staraj się uzyskać wspomnianą już wcześniej postawę ?pasyw­nej koncentracji” na swoim oddechu. Koncepcja taka jest dobrze znana w filozofiach Wschodu, w kulturach zachodnich jednak, w których dominuje pogoń za perfekcją, jej znajomość jest dużo mniejsza. Polega ona na skoncentrowaniu się na tym, co robisz, w taki jednak sposób, że jedynie obserwujesz siebie, nie martwiąc się o to, czy wykonujesz czynność w sposób prawidłowy. Inaczej mó­wiąc, pozwalasz sobie oddychać głęboko i swobodnie, lecz nieko­niecznie tak, jak przeczytałeś o tym w książce. W zasadzie pozwa­lasz, aby ciało twoje samo za ciebie oddychało. Powszechny problem występujący w czasie relaksacji u tych, którzy muszą wszystko robić ?jak należy”, jest taki, że oczekują oni od siebie osiągnięcia stanu relaksacji w określonym czasie, jak poprzednio wspomniany pa­cjent. Ludzie ci często czują się winni, spędzając czas na relaksacji, gdyż w ich mniemaniu jest to marnowanie czasu. Dlatego też będą starać się osiągnąć stan zrelaksowania jak najszybciej, aby powró­cić do wykonywania ?ważniejszych” w ich mniemaniu czynności.

Dwie następne techniki, jakie przedstawię, mogą być wykony­wane oddzielnie lub łącznie, kiedy nabierzesz już wprawy w ich wy­konywaniu. Każda z osobna jest bardzo skuteczna w likwidowaniu stresu, w kombinacji jednak tworzą one niezawodną metodę, nada­jącą się szczególnie do kontroli stresu przewlekłego bólu.

Zacznijmy najpierw od treningu autogennego, a potem zobacz­my, jak technika ta może być połączona z progresywną relaksacją mięśni.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.