Usprawnianie relaksacji

Po opanowaniu podstaw technik relaksacyjnych możesz zacząć doskonalenie nabytych umiejętności w celu zwiększenia ich uży­teczności dla potrzeb kontroli bólu. Może się zdarzyć, że twój ból się nasili, kiedy będziesz się znajdował poza domem, w warunkach niesprzyjających relaksacji. W pracy, na przykład, możesz siedzieć na niewygodnym krześle, w hałaśliwym, jasno oświetlonym i peł­nym ludzi pomieszczeniu. Nie będziesz też chyba miał więcej niż 15 lub 20 minut na zrelaksowanie się. Tak więc musisz się nauczyć kon­trolować ból, stosując relaksację w różnych warunkach i bez użycia kasety z nagranymi instrukcjami.

Zobaczmy, jak pacjenci wykorzystują metody relaksacji w nie­sprzyjających warunkach.

Jednym z takich pacjentów był kierowca ciężarówki, który w wy­padku doznał uszkodzenia mięśni pleców. Nie było to nic poważne­go, tak że powrócił do zdrowia w miarę szybko. Z powodu żywych wspomnień z wypadku czuł się on jednak bardzo zdenerwowany i spięty za każdym razem, kiedy siadał za kierownicą. Trudnił się rozwożeniem towarów i pracował czasami przez dwanaście godzin dziennie. O sesjach relaksacji nie mogło więc być mowy w ciągu wy­pełnionego dnia pracy. Przy pomocy trenera pacjent nauczył się re­laksować mięśnie pleców w czasie prowadzenia samochodu, podczas krótkich przerw w ruchu. Czekając na światłach albo stojąc w kor­ku, wyobrażał on sobie swoje spięte mięśnie na kształt splątanych lin, które stopniowo rozplątywał. Technika ta okazała się dla niego bardzo skuteczna w utrzymywaniu bólu na poziomie dającym się kontrolować, nawet kiedy prowadził samochód.

Aby się nauczyć takiego sposobu, zacznij od opanowania opisa­nych w tym i następnym rozdziale ćwiczeń. Następnie staraj się zmieniać stopniowo warunki podczas ich wykonywania. Jeśli do­tychczas praktykowałeś relaksację w cichym i zaciemnionym po­mieszczeniu, zmieniaj je na gorsze, zapalając jaskrawe światło lub włączając radio. Wykonuj ćwiczenia relaksacyjne w tych utrudnio­nych warunkach do momentu, kiedy będziesz się mógł całkowicie zrelaksować. Następnie uczyń je jeszcze mniej sprzyjające relaksa­cji przez dodanie nowych stopni trudności: włącz telewizor i trzy­maj otwarte drzwi. I staraj się osiągnąć stan rozluźnienia. Celem tej metody jest umożliwienie ci osiągnięcia tego stanu w warunkach zbliżonych do tych, jakie będą występować w twoim życiu, jak na przykład w twoim miejscu pracy. Kolejne utrudnienia stopniowo powinny upodabniać sytuację, w jakiej uczysz się relaksować, do tej, w jakiej będziesz zmuszony w przyszłości kontrolować ból, sto­sując relaksację.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.