Koncentracja na bólu

Nazwałem te sposoby paradoksalnymi, ponieważ o ich skutecz­ności decydują zachowania, które wydają się zaprzeczać zdrowemu rozsądkowi. Zamiast uciekać od rzeczywistości, jak to robiłeś po­przednio, będziesz się teraz na niej koncentrował. Prawdopodobnie przeważnie z trudem udaje ci się nie myśleć o swoim bólu, myślenie o nim jest bowiem automatyczną reakcją na jego pojawienie się. Chciałbym jednak, abyś teraz zaczął o nim myśleć. Rozumiem, że nasuwają ci się tutaj wątpliwości. Wiesz z własnych doświadczeń, że kiedy rozmyślasz o bólu, staje się on silniejszy. Możesz się też oba­wiać, że zbyt długie koncentrowanie się na dolegliwości spowoduje taki jej wzrost, że już nic jej nie zmniejszy. Aby rozwiać te obawy, pomyśl, że jeśli koncentrowanie się na bólu powoduje jego nasila­nie się, to odwrotny proces też jest możliwy – koncentrując się na nim, możesz go zmniejszyć. Skupienie uwagi na bólu to dopiero pierwszy krok. Twoje prawdziwe zadanie polegać będzie na pracy nad bólem, która w konstruktywny sposób może znacznie ograni­czyć jego szkodliwe skutki.

Jak to zostało wyjaśnione w rozdziale 3., ból w gruncie rzeczy powstaje w mózgu. Dlatego też metody wykorzystujące wyobraźnię mogą skutecznie zmienić interpretację i reakcję mózgu na ból. Na pewno niejednokrotnie się o tym przekonałeś, że nie można skłonić umysłu do złagodzenia bólu, wydając mu bezpośrednie polecenia. Powiedzenie typu: ?mój ból staje się mniejszy”, rzadko kiedy spo­woduje złagodzenie dolegliwości. Umysł jednak wydaje się bardzo podatny na sugestie przekazywane w formie utworzonych w umyśle obrazów. Kiedy bardzo intensywnie sobie coś wyobrażasz, twój umysł będzie reagował tak, jakby to się naprawdę wydarzyło. Nasz umysł nie potrafi odróżnić rzeczywistości od fikcji, jeśli fikcja upo­dabnia się do rzeczywistości. Właśnie ten brak zdolności powoduje, że techniki wyobrażeniowe, stosowane we właściwy sposób, potrafią niejako nakłonić umysł do słabszego odczuwania bólu.

Trzy strategie, wykorzystujące element koncentracji na bodź­cach bólowych, okazały się szczególnie użyteczne w kontroli prze­wlekłego bólu. Strategie te, chociaż bardzo skuteczne, nie są łatwe do opanowania. Wymagają one zdolności dobrej koncentracji i two­rzenia obrazów w wyobraźni. Jeśli jednak będziesz je wytrwale praktykował, rezultaty mogą być zaskakujące. Ważne jest również, aby wejść w stan relaksacji przed rozpoczęciem ćwiczeń. W stanie relaksacji łatwiej ci będzie korzystać z wyobraźni, twój umysł sta­nie się bardziej podatny na sugestie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.