Sugestie i sygnały hipnotyczne

Jedną rzeczą jest uzyskanie ulgi od bólu w stanie hipnozy, zupeł­nie inną przeniesienie sugestii narzuconych sobie w hipnozie do ży­cia codziennego. Sugestie hipnotyczne to informacje przekazane do mózgu w stanie hipnozy, dotyczące tego, co będziesz czuł albo robił po wyjściu z tego stanu. Inaczej mówiąc, są one jakby przedłuże­niem stanu hipnozy. Hipnotycznymi sugestiami lub sygnałami mogą być słowa, wizualne obrazy lub zdarzenia, które wywołują w tobie określoną reakcję długo po zakończeniu seansu hipnotycznego.

W poprzednim ćwiczeniu, w którym znieczulałeś swoją dłoń, ta­ką sugestią było powiedzenie sobie, ?że za każdym razem, kiedy przyłożę do bolesnego miejsca dłoń, ból zniknie”.

Możesz też używać hipnotycznych sygnałów. Polega to na skon­centrowaniu wzroku w jednym punkcie podczas wchodzenia w trans. Może to być jakiś przedmiot, który widujesz regularnie, na przykład tarcza zegara albo obraz na ścianie. Za każdym razem, kie­dy popatrzysz na tę rzecz, będziesz kojarzył ją prawie natychmiast ze stanem odprężenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.