Techniki wizualizacyjne

Pożytek z przedstawionych w tym rozdziale technik kontroli bó­lu może być ograniczony jedynie brakiem wyobraźni niektórych pa­cjentów. Mowa jest tutaj o metodach wizualizacyjno-wyobrażeniowych i autohipnozie.

Metody te, obok relaksacji, należą chyba do najbardziej skutecz­nych w kontrolowaniu przewlekłego bólu. Umożliwiają one bezpo­średnią komunikację umysłu z ciałem. Za ich pomocą twój umysł może wydać ciału polecenie rozpoczęcia procesu leczenia i powrotu do zdrowia. Podobnie jak relaksacja, metody te uwalniają endorfi­ny oraz powodują krótko- i długotrwałe zmiany w systemie bólu.

Są tacy, którzy potrafią opanować te metody po przeczytaniu niniejszego rozdziału, podczas gdy inni będą musieli skorzystać z pomocy eksperta. Dla jednych i drugich włożone wysiłki będą owocować zwiększoną zdolnością do znacznego obniżenia lub wy­eliminowania bólu.

Chociaż nie zdajesz sobie z tego sprawy, na co dzień jesteś pod wpływem własnej wyobraźni. Kiedy przejeżdżasz koło znajomego warsztatu samochodowego, pięści same ci się zaciskają na wspo­mnienie spapranej naprawy, za którą zbyt wiele ci policzono. Innym razem, siedząc w pracy, myślisz o czekających cię korkach ulicznych w drodze powrotnej do domu i sama myśl o tym powoduje, że zaci­skasz zęby i chowasz głowę w ramiona. Za chwilę jednak przypomi­na ci się, że idziesz z żoną do teatru na ulubioną sztukę, i to sprawia, że twoje ciało się rozluźnia, a w myślach już się cieszysz na mile spę­dzony wieczór.

Takie spontanicznie pojawiające się w wyobraźni sceny mogą być pozytywne lub negatywne, w tym rozdziale jednak będziemy

się koncentrować wyłącznie na wytwarzaniu wyobrażeń pozytyw­nych, które pozwolą ci na skuteczniejsze radzenie sobie z bólem.

Podstawą technik wizualizacyjnych jest umiejętność osiągnięcia stanu relaksacji. Relaksacja jest tu jednak zaledwie początkiem. Stosując te techniki, będziesz przechodził przez te same kolejne fa­zy jak w relaksacji mięśni, z tym jednak, że zamiast koncentrować swoją uwagę na odczuciach w ciele, będziesz koncentrował się na obrazach pojawiających się w twoim umyśle.

Generalnie wyróżnia się trzy rodzaje technik wizualizacyjnych, których możesz użyć do walki z przewlekłym bólem. Najczęściej sto­sowaną i chyba najłatwiejszą do nauczenia się jest rozpraszanie uwagi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.