Zmiana kontekstu

Pierwsza z tych strategii polega na użyciu wyobraźni w celu zmia­ny okoliczności lub kontekstu, w jakich doznajesz bólu. W tej strate­gii chodzi głównie o zmianę znaczenia bólu na bardziej pozytywne. Stosując ją, zamiast negować istnienie bólu, starasz się zmodyfiko­wać sytuację, w której go doznajesz. Rezultatem takiego działania jest wyobrażenie sobie nowego powodu, dla którego odczuwasz ból. Tak na przykład, osoba cierpiąca na uporczywy ból w kolanie może sobie wyobrazić, że został on spowodowany kontuzją odniesioną przy próbie wyciągnięcia dziecka spod kół nadjeżdżającego samochodu. Niewątpliwie dolegliwość, choćby bolesna, jest niską ceną za urato­wanie życia dziecku.

Jeden z pacjentów, który był żołnierzem w czasie wojny, wyobra­żał sobie, że jego silny ból reumatyczny jest rezultatem kontuzji od­niesionej w czasie bohaterskiej obrony wyznaczonej mu pozycji. Nie wnikając w prawdziwość tego wyobrażenia, patrzył on na swój ból z zupełnie nowej perspektywy, co znacznie zwiększyło jego tole­rancję na ból.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.