Ból nie powinien być przeszkodą

Większość fizycznych problemów ze zdrowiem, choćby te, które jak przewlekły ból mogą trwać latami, nie musi eliminować z życia zainteresowania seksem, chociaż niektóre mogą tę aktywność znacz­nie utrudnić. Nawet w przypadku tak bolesnego schorzenia jak reu­matoidalne zapalenie stawów nie powinno się o seksie zapominać. Badania wykazały, że częste stosunki płciowe zmniejszają ból u pa­cjentów z tym schorzeniem. Dzieje się tak, ponieważ aktywność sek­sualna, stymulując nadnercza, przyczynia się do zwiększonej pro­dukcji kortykosteroidu. Substancja ta jest naturalnie występującym w organizmie środkiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Seks przyczynia się również do wzrostu poziomu znanych nam już endor­fin. Współżycie seksualne jest więc możliwe i powinno być kontynu­owane nawet przez ludzi z bardzo silnym i ustawicznym bólem. Wie­lu pacjentów, którzy opanowali początkowo nasilający się ból, zauważyło ze zdumieniem, że ich dolegliwość właściwie zmniejszyła się, a nie, jak się tego obawiali, zwiększyła. Jak doświadczenia ich wykazały, okazuje się, że im częstszy seks, tym rzadszy będzie ból. Jeśli jednak ból jest silny, konieczne będzie dokonanie pewnych zmian. Gdy związek z partnerem jest zdrowy, oparty na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu, a jedynie ból stanowi problem, trzeba ko­niecznie omówić z lekarzem lub fizykoterapeutą pozycje umożliwia­jące współżycie bez powiększania dolegliwości. Nie będziemy zajmo­wać się tutaj tym zagadnieniem, ponieważ pozycje, jak również mechanika ruchu muszą być dopasowane do specyficznych dla da­nego pacjenta problemów zdrowotnych. Przy dobieraniu pozycji trzeba również uwzględnić wzrost, wagę i siłę nie tylko pacjenta, ale też jego partnera.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.