Alfabet leczenia

Już jesteś świadomy, na co powinieneś zwracać uwagę, wybiera­jąc określoną metodę kontroli bólu; zobaczmy zatem, co jest obec­nie dostępne na rynku. Krótkie z konieczności przedstawienie me­tod pozwoli ci, mam nadzieję, na zorientowanie się, co każda z tych metod ma do zaoferowania, i ułatwi decyzje w wyborze, jeśli się na którąś z nich zdecydujesz.

Operacje

Ludzie cierpiący na przewlekły ból nieraz decydują się na opera­cję jako ?ostatnią deskę ratunku” przed życiem pełnym dolegliwo­ści i cierpienia. Często decyzja taka podejmowana jest pomimo ostrzeżeń, że operacja może nie zagwarantować sukcesu. Pomimo to pacjent, który przez długi czas próbował bez skutku wszystkiego, dochodzi do wniosku, że ?gorzej i tak już być nie może”. Niejedno­krotnie jednak zabiegi chirurgiczne powodują, że pacjenci czują się gorzej. Chociaż wielu jest też takich, którym przyniosły one zdecy­dowaną poprawę. Usilnie namawiałbym tych, którzy rozważają ta­kie rozwiązanie, aby zasięgnęli opinii przynajmniej dwóch specjali­stów, oprócz tej otrzymanej od lekarza, który zabieg będzie przeprowadzał. Pomimo niewątpliwych umiejętności chirurgów i dużego postępu wiedzy medycznej każda operacja niesie ze sobą element ryzyka. Co więcej, często w operowanym miejscu tworzą się blizny, które – nawet jeśli operacja usunęła oryginalną przyczy­nę – mogą przysporzyć nowego bólu. Nie zamierzam jednak odstra­szać przed operacją, zwłaszcza jeśli jest ona naprawdę konieczno­ścią, a nie czymś, co ?może ewentualnie pomóc”. Jeśli się więc na zabieg decydujesz, musisz być świadomy ryzyka, jakie każda inwa­zyjna interwencja niesie ze sobą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.