Fizykoterapia

Fizykoterapia obejmuje cały szereg różnorodnych metod lecze­nia, od okładów zimnych do ciepłych, od metod pasywnych do ak­tywnych, od takich, które wymagają ruchu, do tych, w których bez­ruch jest wskazany. W jej zakres włączone są różnego rodzaju zabiegi: masaż, ćwiczenia zwiększające ruchomość stawów, ćwicze­nia wodne, naciąganie, ultradźwięk, elektryczne stymulacje, tre­ning usprawniający postawę i poruszanie się i dużo, dużo innych. Repertuar fizykoterapeuty jest naprawdę imponujący.

Jak z tego widać, fizykoterapia może być leczeniem biernym lub aktywnym. Aktywny komponent tej terapii może stać się bardzo ważną częścią wielowymiarowego programu kontroli bólu. Jest rze­czą istotną dla sukcesu całego programu, aby fizykoterapeuta na­kłaniał pacjentów do praktykowania takich strategii, w których bę­dą oni współodpowiedzialni za przebieg i rezultaty leczenia. Jeśli to możliwe, dobrze by było, aby pacjenci stosujący się do zaleceń wielowymiarowego programu byli równocześnie pod opieką fizyko­terapeuty. W ten sposób mogą oni we właściwy i dużo szybszy spo­sób opanować zasady usprawniających ćwiczeń, które następnie już bez asysty specjalisty będą wykonywać w domu.

Nie będę zajmował się tutaj opisem zestawu ćwiczeń, ponieważ problem każdej osoby jest odmienny i wymaga indywidualnego po­dejścia. Przy ustalaniu indywidualnych zestawów ćwiczeń musi być uwzględniona specyfika dolegliwości każdej osoby, w przeciwnym ra­zie wykonywanie ćwiczeń może być gorsze niż nie wykonywanie ich.

Zupełnie inne ćwiczenia trzeba zalecić na zwyrodnienie kręgosłu­pa, a inne na bóle szyi. W obu wypadkach zupełnie inne mięśnie, sta­wy i kości są przyczyną dolegliwości. Ćwiczenia są ważnym elemen­tem jeszcze z innego powodu. Obok efektów bezpośrednio związanych z usprawnianiem aktywności ruchowej pomagają one pacjentom prze­rwać pasywne nawyki w zachowaniu. Dużo jednak łatwiej jest pozbyć się tych nawyków, kiedy zestaw ćwiczeń jest zaplanowany i wykonywa­ny w taki sposób, że nie powodują one nadmiernego wzrostu bólu.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z zestawu ćwiczeń, który odkry­łeś w książce, musisz zachować ostrożność. Bez konsultacji z instruk­torem możesz wykonywać je w niewłaściwy sposób. W najlepszym wypadku będziesz na darmo tracił czas, w najgorszym możesz sobie przysporzyć kłopotu. Radziłbym więc, abyś zanim rozpoczniesz skomplikowany zestaw ćwiczeń, skorzystał z pomocy specjalisty, zwłaszcza że rysunki i wyjaśnienia w książkach często zamiast uła­twić zrozumienie utrudniają je.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.