Stymulacja nerwów

Stymulacja nerwów jako metoda kontroli bólu może być inwa­zyjna lub nie. Najbardziej popularną nieinwazyjną metodą jest tak zwana przezskórna elektryczna stymulacja. Dwie albo cztery elek­trody przymocowane są za pomocą plastra w bolesnym miejscu lub jego pobliżu. Elektrody połączone są z zasilanym baterią urządze­niem emitującym prąd o niskim napięciu. Pacjent może dowolnie regulować poziom elektrycznej stymulacji za pomocą pokrętła. Przepuszczany przez elektrody prąd stymuluje końcówki nerwów znajdujących się pod powierzchnią skóry. Technika ta jest zwykle bardzo efektywna w pierwszym okresie jej stosowania. W miarę jednak jak u pacjenta wytwarza się tolerancja na stymulację, war­tość tej techniki obniża się. Pomimo to wielu pacjentów w dalszym ciągu korzysta z niej, często bowiem powstaje uzależnienie od tego urządzenia, zwłaszcza kiedy nie stosują oni alternatywnych metod kontroli bólu.

Metoda ta jest całkowicie bezpieczna. Jedyny skutek uboczny to lokalne podrażnienie skóry przez plaster lub taśmę, którą przy­twierdzone są elektrody. Podobnie jak techniki manipulacyjne, jak masaż, metoda ta działa na podstawie mechanizmu kontrstymulacji dającego się wyjaśnić za pomocą teorii furtki.

W metodzie bardziej inwazyjnej elektryczny stymulator wszcze­piony jest na stałe w okolice rdzenia kręgowego. Pacjent może regu­lować przepływ prądu za pomocą ?pilota”. Zazwyczaj uruchamia on stymulator co godzinę na okres około dziesięciu minut, co pozwala mu uzyskać stałą ulgę od bólu, chociaż warunki stosowania będą różnić się u ludzi w zależności od ich kondycji. Jak łatwo sobie wy­obrazić, tak inwazyjna technika jest stosowana u pacjentów, którzy w żaden inny sposób nie mogą doznać ulgi od bólu. Jest to napraw­dę ?ostatnia deska ratunku”, ponieważ wszczepienie urządzenia wymaga z reguły dwóch operacji, aby dopasować pracę zewnętrzne­go i wewnętrznego elementu. Ci, którzy myślą o skorzystaniu z tej metody, powinni gruntownie przemyśleć tę decyzję, zwłaszcza że je­dynie u około 50% cierpiących urządzenie to przynosi wyraźną ulgę. Metoda ta pomocna jest szczególnie u cierpiących na bóle spo­wodowane pewnymi uszkodzeniami nerwów.

Jeśli bezskutecznie próbowałeś już wszystkiego, aby uśmierzyć ból, i znajdujesz się u kresu wytrzymałości, może zainteresuje cię, że neurochirurdzy umieszczają podobne stymulatory w samym mó­zgu. Ostatnie badania wykazały trzydziestoprocentowy poziom suk­cesu u tych, którzy się na to zdecydowali. Technikę tę stosuje się głównie u cierpiących na rozsiany i postępujący ból spowodowany nowotworami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.