Zabiegi fizyczne

Najprzeróżniejszych metod zabiegów fizycznych jest tak dużo, że trzeba by osobnej książki, aby je wszystkie szczegółowo opisać. Jed­nym pomógł chiropraktyk, inni chwalą sobie masażystów od siatsu, dla niektórych najlepszy jest terapeutyczny dotyk. Wybór jest na­prawdę bogaty. Jeśli te formy leczenia sprawiają, że czujesz się le­piej, powinieneś oczywiście z nich korzystać. Będę się znów powta­rzał, ale największy mankament tych terapii tkwi w tym, że osiągnięte korzyści trwają jedynie krótki czas.

?Kiedy uszkodziłem sobie w zeszłym roku krzyż, chodziłem do chiropraktyka przez miesiąc i nie miałem żadnych kłopotów przez następny rok. Ostatnio zacząłem znowu mieć dolegliwości i ponow­nie w ciągu paru sesji postawił mnie na nogi. Teraz muszę znów zwrócić się do niego o pomoc. On jest naprawdę dobry, gdyby nie on, nie mógłbym chyba funkcjonować”.

Taka wypowiedź nie jest ci chyba obca? Gdyby ten pacjent zdał sobie sprawę, iż przez ostatnie półtora roku można było zrobić znacznie więcej w celu pozbycia się ataków bólu, zastanawiam się, czy uznałby wizyty u chiropraktyka za rozwiązanie całego proble­mu, czy tylko jego części. Założę się, że chyba to drugie!

Nie ma wątpliwości, że masaże i inne zabiegi fizyczne pomagają ogromnej liczbie ludzi doznających napadów bólu. Rezultaty mogą być naprawdę zdumiewające, jeśli te metody stosowane są w kombi­nacji z innymi strategiami wielowymiarowego programu kontroli bólu. Stosowane natomiast w izolacji, jako wyłączna metoda, nie są one niczym innym niż czasowym pozbyciem się powracającego usta­wicznie objawu.

Zabiegi fizyczne wykonywane przez chiropraktyka na kręgosłupie opierają się na teorii, że znajdujące się w niewłaściwej pozycji kręgi prowadzą do zaburzonego funkcjonowania systemu nerwowego. Le­czenie polega na nastawianiu kręgów do właściwej pozycji, w wyniku czego w ciele przywracane jest prawidłowe przewodnictwo nerwowe i następuje usprawnienie wielu fizjologicznych funkcji organizmu.

Umiejętność, z jaką doświadczony chiropraktyk potrafi manipu­lować kręgosłupem w celu przywrócenia mu elastyczności i normal­nej sprawności, jest naprawdę zdumiewająca. Problem zaczyna się, kiedy tego typu interwencje stosuje się do usuwania całej gamy róż­norodnych dolegliwości. Jak dotąd, teoria mająca wyjaśnić skutecz­ność takich manipulacji stoi na niepewnym gruncie i chociaż zabie­gi te przynoszą pozytywne rezultaty, być może ich siła tkwi w czymś innym, niż sądzą chiropraktycy. Wielu chiropraktyków łączy techni­kę manipulacji z ćwiczeniami i innymi formami leczenia w celu po­lepszenia ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Być może, że ta właśnie kombinacja stanowi o sukcesie chiropraktycznych interwencji.

Na ogół jednak ta terapia wykazuje podobny mankament jak wiele innych, mianowicie długość leczenia nie jest ściśle sprecyzo­wana. Wiele osób odwiedzających chiropraktyków miesiącami, a na­wet latami uzyskuje ulgę na jakiś czas, ogólnie jednak stan ich jest taki sam jak wtedy, kiedy zaczynali korzystać z tej metody.

Powyższe odnosi się również do przedstawicieli innych profesji, zajmujących się zabiegami fizycznymi, jak osteopatów i masaży­stów. Jeśli stosowane przez nich leczenie jest częścią wielowymiaro­wego programu, może ono być bardzo przydatne, zwłaszcza dla osób cierpiących z powodu silnych napięć i skurczów mięśni. W zakresie masażu każdy może znaleźć metodę mu odpowiadającą. Ci, którym bardziej odpowiada delikatniejsza forma, mogą skorzystać z tera­peutycznego dotyku, który, jak wspomniałem, nie jest wcale doty­kiem, lub masażu szwedzkiego. Dla innych bardziej skuteczne będą rygorystyczne techniki, jak siatsu lub rolfing. Wydaje się, że wszyst­kie te metody oparte są na teorii kontrstymulacji, zakładającej, że stymulowanie bolesnego miejsca powoduje zamknięcie furtek dla sygnałów bólowych i blokuje ich dopływ do mózgu. Mechanizm jest podobny do tego, kiedy rozcierasz zdrętwiały łokieć albo drapiesz miejsca ugryzione przez komara.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.