Stopowanie myśli

Jeśli ból atakuje cię nagle i podstępnie, trudno ci będzie w ta­kim momencie skupić się na zmianie mowy wewnętrznej na pozy­tywną. W takich sytuacjach kryzysu negatywne myślenie następuje zbyt szybko i jest zbyt obezwładniające, abyś mógł zareagować w lo­giczny i zrównoważony sposób. W takim wypadku przetrwać kryzys pomoże ci metoda zwana stopowaniem myśli. Polega ona na użyciu bardzo dobitnej i przekonującej słownej komendy w celu powstrzy­mania zalewającego cię potoku negatywizmu. Bez tracenia czasu na zastanawianie się, co jest przyczyną negatywnego myślenia, możesz na przykład pomyśleć albo głośno powiedzieć, jeśli sytuacja na to pozwala: ?Stop! Nie chcę tego więcej słyszeć” lub: ?Jest to zupełny nonsens, wiem o tym!”, ?Do diabła z tym!”. Staraj się mówić to ze złością i tak, aby brzmiało to naprawdę groźnie i przekonująco. Mo­żesz też tupnąć nogą, co jeszcze bardziej zaakcentuje twoją goto­wość do powstrzymania negatywnych myśli. Przygotuj zawczasu pa­rę takich zdań i użyj ich natychmiast, kiedy zauważysz, że wpadasz w charakterystyczne dla ciebie negatywne myślenie. Celem takiego postępowania jest wyrwanie się spod wpływu narastającego nega­tywizmu i przejęcie kontroli nad własnym myśleniem. Zasada dzia­łania tej metody da się łatwo wytłumaczyć. Przypomnij sobie, że kiedy byłeś pogrążony w myślach i ktoś niespodziewanie coś do cie­bie powiedział albo cię dotknął, twoją pierwszą reakcją był gwał­towny odruch i przerwanie toku myślenia. Pamiętaj, że ta technika nie wyeliminuje twoich tendencji do negatywnego myślenia. Aby tego dokonać, musisz w dalszym ciągu przeprowadzać systematycz­ną zamianę negatywnej mowy na pozytywną. Może ona jednak bar­dzo skutecznie przerwać strumień negatywnych i obezwładniają­cych cię stwierdzeń w sytuacji, kiedy ból jest zbyt silny, abyś mógł myśleć w sposób logiczny i celowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.