Wizualizacja jako obrona

Mowa wewnętrzna nie zawsze występuje w formie słownej. Czę­sto przybiera ona formę obrazów będących symboliczną reprezen­tacją tego, jak sami siebie widzimy lub też jak inni nas widzą. Nie­które z tych wizji są realistyczne, to znaczy oparte na faktach. Inne, niestety, są produktem błędnej oceny sytuacji, tak więc nie są one prawdziwym odbiciem rzeczywistości. Jedne i drugie, podobnie jak mowa wewnętrzna, wywołują w nas określone uczucia i emocje. Wy­obraźnia jest po prostu jeszcze jednym sposobem, za pomocą które­go komunikujemy się ze sobą. Chociaż często tworzy ona obrazy ne­gatywne, to możemy wykorzystać ją na swoją korzyść. Pomyśl przez chwilę, jak postrzegasz siebie i swoje cierpienie. Jeśli jesteś podob­ny do większości ludzi cierpiących, będzie to obraz osoby bezsilnej i pozbawionej nadziei ofiary nieuleczalnej choroby. Jak wiesz, twój umysł jest w. stałym porozumieniu z ciałem. Nic więc dziwnego, że wręcz przygotowuje on ciało na spełnienie się tej czarnej wizji. Twój system immunologiczny i procesy przeciwzapalne, które od­grywają tak dużą rolę w okresie powrotu do zdrowia, nie będą na­wet uruchamiane, bo po co. Na komendę wydaną z mózgu twój orga­nizm podda się bez walki. Nic więc dziwnego, że stan twój nie będzie się poprawiał.

Za pomocą wizualizacji skutecznie dają się zmieniać wzorce we­wnętrznej mowy z negatywnej na pozytywną, czyli taką, która prowa­dzi do adekwatnych i osadzonych w rzeczywistości wyobrażeń na wła­sny temat. Możesz na przykład wyobrazić sobie, że w kryzysowych sytuacjach w przeszłości albo takich, które dopiero się wydarzą, uży­wasz zmienionej mowy wewnętrznej, mówisz sobie rzeczy pozytywne zamiast negatywnych. Tego typu powtarzanie nowych sposobów za­chowań w wyobraźni będzie najbardziej efektywne, jeśli przeprowa­dzisz je w stanie zrelaksowanym. Nie wystarczy jednak wymazać z pa­mięci negatywnego obrazu. Doświadczenie wielu ludzi pokazuje, że aby skutecznie pozbyć się z umysłu negatywnej wizji, jaką mamy na swój temat, należy zastąpić ją innym obrazem. O skuteczności tej me­tody przekonasz się, wykonując następujące ćwiczenie.

Wyobraź sobie, że znajdujesz się na leśnej polanie w pogodny i słoneczny dzień. Soczysta zieleń trawy wyraźnie kontrastuje z przej­rzystym błękitem nieba i ciemną linią odległego skraju lasu. Wysoko nad twoją głową przesuwają się po niebie postrzępione białe obłoki. Przed sobą, na niedalekim wzniesieniu, widzisz wspaniałego jelenia, którego sylwetka śmiało rysuje się na tle błękitnego nieba. Jego łeb z majestatycznym porożem zdaje się sięgać przepływających ponad nim obłoków. Widok ten jest tak niesamowicie piękny, że po prostu zapiera ci dech w piersiach. Stoisz w miejscu przez długie minuty, jak wryty, nie mogąc od tego obrazu oderwać oczu…

Postaraj się teraz zobaczyć tę samą leśną polanę, ale tym razem bez jelenia. Choćbyś bardzo się starał wymazać jego obraz ze swoje­go umysłu, będzie on ustawicznie powracał. Przypuśćmy jednak, że w miejsce jelenia wyobrazisz sobie coś innego na szczycie wzniesie­nia. Niech to będzie na przykład słoń. Widzisz jego kolosalną syl­wetkę z wysoko uniesioną do góry trąbą i wolno poruszającymi się na wietrze uszami. Jestem pewien, że kiedy uwaga twoja skupiona będzie na słoniu, obraz jelenia natychmiast ulotni się z twojej wy­obraźni. I tak jeden obraz zastąpiony został drugim.

W taki sam sposób możesz zastępować wizje, jakie masz na te­mat swojej osoby. Tworzenie w wyobraźni nowych obrazów, będą­cych odbiciem tego, jakim chciałbyś być, odbywa się dzięki temu sa­memu procesowi, który doprowadził do powstania wyobrażeń negatywnych i nieadekwatnych. W przeszłości mogłeś, na przykład, wyobrażać sobie, że w trakcie wykonywania danej czynności przy pierwszych oznakach bólu wpadałeś w nie kończący się łańcuch ne­gatywnych stwierdzeń prowadzących do napięcia, a w końcu do wzrostu dolegliwości. Tym razem będziesz sobie wyobrażał, że sku­tecznie używasz pozytywnych stwierdzeń pozwalających ci na bez­problemowe pokonanie chwilowego nasilenia się dolegliwości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.