Powrót do pracy

Aby przezwyciężyć przewlekły ból, konieczne jest przyjęcie sty­lu życia, który pozwala na posługiwanie się zdrowymi nawykami. W dobie obecnej często jest to kojarzone ze zdolnością do pracy. Wiadomo od dawna, że praca korzystnie wpływa na psychikę. Gdy dzień jest wypełniony, mniej masz czasu na rozmyślanie o swoich nieszczęściach. Co więcej, praca daje dużo zadowolenia, czujesz się potrzebny, a to z kolei ma pozytywny wpływ na twoje samopoczucie jako użytecznego członka społeczeństwa. Człowiek dowartościowa­ny będzie skuteczniej radził sobie z przewlekłym bólem. No i chyba najważniejsze, każdy rodzaj aktywności, czy to zarobkowej, czy nie zarobkowej, pomaga przełamać szkodliwe nawyki osoby niepełno­sprawnej.

Przeważająca większość ludzi przebywających na zwolnieniu z powodu niezdolności do pracy chce do tej pracy powrócić. Nasuwa się jednak pytanie, jak tego dokonać.

Jak z osoby cierpiącej i nie pracującej od wielu miesięcy zamie­nić się w kogoś, kto z entuzjazmem i radością wykonuje pracę przez osiem godzin dziennie?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.